Specialioji pedagogika ir logopedija

Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija

Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos

Ištęstinės (5,5 metų; 240 kreditų) studijos

22 valstybės finansuojamos vietos!

Konkursinio balo sandara:

0,4 Lietuvių kalba ir literatūra

0,2 Matematika arba informacinės technologijos

0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2 Istorija

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje

  • Studijose pasirengiama ugdyti negalią ir kitų raidos sutrikimų turinčius vaikus, teikti jiems specialiojo pedagogo ir logopedo pagalbą, dirbti specialistų komandose, konsultuoti mokytojus ir mokinių tėvus.
  • Darbas ankstyvojo, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, specializuotuose ugdymo centruose vaikams, suaugusiesiems, turintiems elgesio, emocijų  arba kitokių sutrikimų.
  • Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti kompetencijas edukologijos, pedagogikos ar kitos socialinių mokslų krypties magistrantūroje, o vėliau – doktorantūroje.
  • Absolventų įsidarbinimas pagal įgytą specialybę  siekia apie 90 proc.

Praktika. Praktika atliekama Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose, tačiau yra galimybė dalį laiko studijuoti užsienio (Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Portugalijos, Italijos ir kt.) aukštosiose mokyklose.

Studijų prieinamumas ir lankstumas. Yra galimybė susiplanuoti mišrų nuotolinį mokymąsi arba susidaryti individualizuotą studijų planą.

Programos profesoriai, dėstytojai: doc. dr. Algirdas Ališauskas, prof. dr. Stefanija Ališauskienė, doc. dr. Irena Kaffemanienė, doc. dr. Lina Miltenienė, lekt. dr. Daiva Kairienė, doc. dr. Renata Geležinienė ir kt.

Žinomi šios programos absolventai: Kristina Stankutė-Matė – Meilės Lukšienės premijos laureatė; Margarita Jurevičienė – Metų mokytoja, doktorantė Simona Daniutė ir kt.

ĮSIDĖMĖK! :) Stojant į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas privalomas motyvacijos įvertinimas. Šios studijų programos stojantiesiems privalomai tikrinama ir tartis - išsamesnė informacija apie tarties tikrinimą - čia

Motyvacijos vertinimo procesas ir sąlygos detalizuojamos LAMA BP O tinklalapyje www.lamabpo.lt

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

Naujienos socialiniuose tinkluose: facebook.com/Šiaulių universitetas

SpecPL Studentas kalba 16