Specialioji pedagogika ir logopedija

Studijų forma ir trukmė 
Nuolatinė (4 m., dalis programos gali būti vykdoma nuotoliniu būdu)
 
Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogas
 
0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija
 
 
Privalomas motyvacijos įvertinimas ir tarties tikrinimas.

Metinė studijų kaina 
2242 Eur

Ko išmoksiu?
Išmoksi ugdyti vaikus, turinčius intelekto, regėjimo, klausos, mokymosi, kalbėjimo ir kalbos, elgesio ir emocijų bei kitų sutrikimų ir negalių. Gebėsi teikti specialiąją pedagoginę
ir logopedinę pagalbą ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams.

Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Būsi specialusis pedagogas, logopedas. Galėsi dirbti ankstyvojo, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose
švietimo arba socialinės ir sveikatos apsaugos sistemoms priklausančiose įstaigose.

Kokios galimybės tęsti studijas?
Galėsi tęsti studijas švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės magistrantūros programose.

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis 

Renata Juknienė,
tel. nr.  (8 41) 595 731, mob. (8 656) 33914,

 

 
Kitos Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studijų programos:

Grįžti