Muzikos pedagogika

Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija

Specializacijos: garso režisavimas, renginių vadyba

Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos; 15 valstybės finansuojamų vietų!

Konkursinio balo sandara:

0,7 Stojamasis egzaminas; daugiau informacijos apie stojamąjį egzaminą - čia

0,1 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje

  • Programa rengia specialistus, gebančius dirbti pedagogais, muzikos renginių organizatoriais, kolektyvų vadovais, garso technologais. Ugdomi tvirti muzikologijos metodikos pagrindai, dainavimo, dirigavimo, grojimo gebėjimai.
  • Darbas bendrojo ugdymo, muzikos mokyklose, kultūros įstaigose, garso įrašų studijose ir kt.
  • Absolventų įsidarbinimas siekia 75–80 proc.

Praktika. Studentai praktikas atlieka pradinėse mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklose, muzikos studijose, koncertinėse įstaigose ir kt.

Studijų prieinamumas ir lankstumas. Galimas lankstus individualus studijų planas.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Diana Strakšienė, prof. dr. Rytis Urniežius, lekt. Jūratė Deveikytė, lekt. Romanas Andriuškevičius, lekt. Angelė Kavaliauskienė, doc. Birutė Janonienė, doc. Gediminas Ramanauskas, doc. Gediminas Dapkevičius, lekt. Laura Remeikienė, lekt. Živilė Gedvilaitė, lekt. Arijus Ivaškevičius, asist. Asta Kriščiūnaitė, asist. Aušra Kardašienė.

Žinomi šios programos absolventai: Laura Remeikienė, Ilona Balsytė, Rolandas Janušas, Rasa Stoškuvienė, Juozas Janužas, Karolis Akulavičius, Živilė Ratinienė ir kt.

ĮSIDĖMĖK! :) Stojant į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas privalomas motyvacijos įvertinimas ir muzikavimo įgūdžių egzaminas.

Stojamojo egzamino struktūra detalizuojama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt.

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

Naujienos socialiniuose tinkluose: facebook.com/Šiaulių universitetas

Studentas kalba 9