Muzikos pedagogika

Specializacijos *
Garso režisavimas, Popmuzika, Renginių vadyba

* Bus formuojamos susirinkus reikiamam studentų skaičiui grupėje.

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (4 m.)

Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija
 
0,6 Stojamasis egzaminas*
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra
 
Privalomas motyvacijos įvertinimas, stojamasis egzaminas (daugiau informacijos).
 
* Stojamojo egzamino struktūra detalizuojama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt.
 
Metinė studijų kaina
2242 Eur*
 
* Bus skiriami grantai (padengti iki 50 proc. studijų kainos)

Ko išmoksiu?
Įgysi tvirtus muzikologijos, metodikos pagrindus, gebėsi dainuoti, diriguoti, groti, organizuoti mokinių muzikinį ugdymą, dirbti su muzikinėmis kompiuterių programomis, įgysi tyrėjo kompetencijų. Pasirinkęs specializaciją, turėsi garso režisavimo, muzikos prodiusavimo ir vadybos pagrindus, gebėsi organizuoti mokinių ir jaunimo muzikos kolektyvų veiklą.
 
Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Būsi muzikos srities specialistas (pedagogas, muzikos renginių organizatorius, kolektyvų vadovas, garso technologas). Galėsi dirbti bendrojo ugdymo, muzikos mokyklose, kultūros įstaigose, garso įrašų studijose, galėsi ruošti mokinius koncertinei veiklai, kurti kompiuterines aranžuotes.
 
Kokios galimybės tęsti studijas?
Studijas galėsi tęsti muzikos pedagogikos ar kitos krypties magistrantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755
 
Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

Konsultuoja prof. dr. Diana Strakšienė,

tel. nr. 868523414 

 
     
     
     
     
     
     
laura
laura
„Besimokydama Šiaulių universitete Muzikos pedagogikos specialybėje pajutau, kad muzika, tai vienas jausmingiausių dalykų pasaulyje, kuris užvaldė mano širdį. Žinios ir patirtis, kurias įgijau besimokydama, turi neįkainojamą svarbą ir reikšmę. Metai, praleisti ŠU – mano sėkmės šaltinis. Dirbu Šiauliuose, sėkmingai kuriu dainas (Paukštis ir žuvytė; Sparnai gerumo; Tuk tuk, širdele ir kt.), vadovauju studijai, kuri taip ir vadinasi Lauros studija, profesionaliai mokau vaikus pažinti, suprasti, atrasti muzikos grožį ir reikšmę asmenybės vystimuisi. Dėka kūrybiškų, profesionalių Muzikos pedagogikos katedros dėstytojų, atradau savo laimės formulę.“
Laura Remeikienė, Muzika

Studijų programa rengia kvalifikuotus muzikos mokytojus, pasižyminčius aukšta erudicija, turinčius tvirtus muzikologinius ir metodinius pagrindus, t. y. išmanančius savo ir užsienio šalių muzikines sistemas, gebančius groti įvairiais muzikos instrumentais, mokančius dainuoti mokyklos poreikių lygiu, įvaldžiusius elementarųjį dirigavimą, įgijusius tyrėjo kompetencijų, gebančius dirbti su šiuolaikinėmis kompiuterinėmis technologijomis.

Galima rinktis šias mokytojo kvalifikaciją papildančias specializacijas:

Garso režisavimas. Absolventai, baigę šios specializacijos programą, greta muzikos mokytojo specialybės turės kompetencijų dirbti garsų operatoriaus / režisieriaus darbą. Studijų metais įgis praktinių įgūdžių dirbti garso įrašų studijoje, išmoks valdyti garso įrašymo įrangą, mokės kurti fonogramas, įsisavins elektroninės muzikos kūrybos principus, mokės naudotis naujausiomis garso įrašymo technologijomis.
Renginių vadyba. Baigę šią specializaciją absolventai, be muzikos mokytojo specialybės, galės dirbti neformaliojo ugdymo organizatoriais ir vadybininkais, viešųjų renginių ir laisvalaikio organizatoriais, kultūros ir švietimo projektų vadovais.
Popmuzika. Absolventai, baigę šios specializacijos programą, greta muzikos mokytojo specialybės, turės patirties ir žinių, kaip suburti mokinių ar jaunimo populiariosios muzikos (vokalinės ar instrumentinės) kolektyvą ir jam vadovauti, gebės atskleisti populiariosios pramoginės muzikos kaip šiuolaikinio meno rūšies esmę, mokėti naudotis naujausiomis kompiuterinėmis technologijomis ir taikyti jas kūrybinėje praktikoje, bus įgiję muzikos prodiusavimo ir vadybos pagrindų ir kt.

Absolventams suteikiamas meno pedagogikos, muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pedagogo profesinė kvalifikacija.

Grįžti