Dailė

   
Specializacija
Grafika
 
Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (4 m.).
 
Kvalifikacinis laipsnis
Menų bakalauro laipsnis
 
0,7 Stojamasis egzaminas*
0,1 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Privalomas stojamasis egzaminas. (Daugiau informacijos)

* Stojamojo egzamino struktūra detalizuojama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt.


Metinė studijų kaina
3247 Eur*
 
* Bus skiriami grantai (padengti iki 50 proc. studijų kainos) 
 
Ko išmoksiu?
Derindamas kūrybinę laisvę su profesionalumu, gebėsi savarankiškai suvokti, interpretuoti ir kritiškai vertinti naujausias meno tendencijas, profesionaliai panaudoti praktinius įgūdžius ir savarankiškai kurti meno kūrinius įvairiomis grafikos technikomis.
 
Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Baigęs šią studijų programą galėsi dirbti kūrybinį darbą spausdintinės ir elektroninės leidybos srityse, muziejuose, meno galerijose, vizualinės reklamos srityje, dalyvauti meno projektuose, organizuoti ir kurti privatų verslą.
 
Kokios galimybės tęsti studijas?
Studijas galima tęsti meno krypčių magistrantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.
     
         
         
         
         
 
Kitos Socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų fakulteto studijų programos:

 
Grįžti