Istorija

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (4 m.). (Studijuojami dalykai).

Kvalifikacinis laipsnis
Humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis
 
0,4 Istorija
0,2 Geografija
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Metinė studijų kaina
1268 Eur
 
Ko išmoksiu?
Studijuodamas įgysi įvairių istorikui būtinų kompetencijų, turėsi nuoseklų ir platų supratimą apie istoriją, gebėsi interpretuoti praeities ir dabarties socialinius, politinius, ekonominius reiškinius ir procesus. Praktinės patirties įgysi atlikdamas archyvinę, paveldosaugos arba muziejininkystės, archeologijos, žodinės istorijos praktikas. Vertingos patirties įgysi vesdamas edukacinius užsiėmimus Šiaulių universiteto Gynybos ir karybos edukacijos centre.
 
Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Baigęs studijas būsi istorikas (muziejininkas, archyvų specialistas, gidas, politologas, paveldo specialistas), o papildomai įgijęs pedagogo kvalifikaciją – ir istorijos mokytojas. Baigęs studijas galėsi dirbti kultūros, mokslo ir švietimo įstaigose, paveldosaugos institucijose, turizmo sektoriuje, archyvuose, visuomeninėse ir politinėse organizacijose, valstybinėse įstaigose bei institucijose ir kitur, kur reikia istorijos ir (ar) politikos žinių.
 
Kokios galimybės tęsti studijas?
Studijas galėsi tęsti istorijos ar kitų humanitarinių arba socialinių mokslų krypties magistrantūroje, doktorantūroje arba rinktis papildomas 60 kreditų apimties pedagogikos studijas.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Bakalauro studijų programa Istorija 2014 m.  buvo vertinama Studijų kokybės vertinimo centro ir akredituota 6 metams.


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

Kitos Socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų fakulteto studijų programos:

 

Grįžti