Kūno kultūros ir sporto pedagogika

Pedagogikos studijų kryptis

Specializacijos*
Vaikų sportinis ugdymas; suaugusiųjų laisvalaikio sportas

* Bus formuojamos susirinkus reikiamam studentų skaičiui grupėje

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (4 m.) (Studijuojami dalykai)

Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogas

0,4 Sporto pasiekimai**
0,2 Biologija
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

** Sporto nacionaliniai ir tarptautiniai pasiekimai pagal dešimtbalę skalę vertinami remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta tvarka, atsižvelgus į Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymus.

Privalomas motyvacijos įvertinimas.

Metinė studijų kaina 
2242 Eur*
 
* Bus skiriami grantai (padengti iki 50 proc. studijų kainos)

Ko išmoksiu?
Gebėsi išugdyti įvairaus amžiaus žmonių poreikį gyventi sveikai ir būti fiziškai aktyviems visą gyvenimą. Išmanysi, kaip stiprinti ugdytinių sveikatą, puoselėti kūno grožį, judesių kultūrą praktikuojant įvairias kūno kultūros ir sporto formas. Sudarysi ugdytiniams galimybę fiziškai tobulėti, išgyventi džiaugsmą tenkinant saviraiškos, savirealizacijos poreikį.
 
Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Galėsi dirbti kūno kultūros mokytoju ir (arba) sporto pedagogu įvairiose ugdymo institucijose, sveikatos ir sporto klubuose, visuomeninėse ir nevyriausybinėse organizacijose Lietuvoje ir užsienyje, kurti savo verslą.

Kokios galimybės tęsti studijas?
Tęsti studijas galėsi pedagogikos, edukologijos ar kitos studijų krypties magistrantūroje.

Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis

Jurgita Lenkauskaitė,
tel. nr. (8 645) 93577,
 
Kitos Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studijų programos:

Grįžti