Dalyko pedagogika *

Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Nuolatinės studijos (4 metai; 240 kreditų) (tvarkaraščio forma dieninė arba sesijinė)

Specializacija: dviejų mokomųjų dalykų mokymas (lietuvių kalba, istorija, anglų kalba)

ČIA rasite studijų programos planą

 Konkursinio balo sandara. Konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (istorijos, anglų kalbos ir kt.) studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų. Stojant į dviejų dalykų pedagogikos studijų programą, pirmuoju dalyku gali būti bet kuris iš šių dalykų, tačiau konkursinio balo sandaroje dalykai negali kartotis. 

Motyvacijos vertinimo procesas ir sąlygos detalizuojamos LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt

Dalyko pedagogikos programa nuo kitų Lietuvoje skiriasi tuo, kad suteikia galimybę studijuoti ne tik tos pačios, bet ir skirtingų ugdymo sričių mokomuosius dalykus ir integraliai vykdyti edukacinius procesus bendrojo ugdymo mokyklose bei išplėsti savo galimybes darbo rinkoje. Studijų programa sukurta reaguojant į vis augantį profesionalių, kūrybiškų ir inovatyvių istorijos, anglų kalbos, lietuvių kalbos mokytojų poreikį Lietuvos švietimo įstaigose.

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje:

  • absolventai galės dirbti dalyko (istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros ar anglų kalbos) mokytojais, įsidarbinti formaliose ir neformaliose švietimo paslaugas teikiančiose įstaigose: bendrojo ugdymo mokyklose, savivaldybių švietimo centruose, moksleivių namuose, mokslo populiarinimo centruose, vaikų ir jaunimo organizacijose, universaliuose daugiafunkciuose centruose;
  • studijų programos absolventai galės tęsti studijas ugdymo mokslų krypčių grupės arba specializaciją (istorija, filologija) atitinkančiose magistrantūros programose. Tolesnė pedagoginės kvalifikacijos plėtra bus siūloma renkantis kvalifikacijos plėtros modulius kaip antro dalyko studijas;
  • įgiję neformaliojo ugdymo specialistui reikalingų žinių, absolventai galės organizuoti neformaliojo švietimo veiklas jaunimo, moksleivių klubuose, kūrybos, laisvalaikio, daugiafunkciuose centruose.

* Priėmimas bus vykdomas, jeigu studijų programa bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Praktika.

Studijų prieinamumas ir lankstumas.

Programos profesoriai, dėstytojai:

ĮSIDĖMĖK!

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

 

Naujienos studijų programos socialiniuose tinkluose: https://www.facebook.com/edukologijos.katedra.7

Naujienos socialiniuose tinkluose: facebook.com/Šiaulių universitetas

 

Studentas kalba 2