A Toleikis 1 
Adas Toleikis
Menų katedros docentas
 
Konsultuoju Aplinkos objektų dizaino studijų programos klausimais, teikiu informaciją apie katedros vykdomas veiklas dizaino srityje.
 
Dėstomi dalykai: dvimatė ir trimatė kompozicija, grafinių komunikacijų dizainas, pramoninio dizaino pagrindai, taikomoji reklaminė grafika, spalvotyra.