R.Trimoniene int
 
prof. dr. Rita Regina Trimonienė

Istorijos ir filosofijos katedros vedėja
El. p. rita.trimoniene@su.lt  

Konsultuoja Istorijos bei Istorijos ir politikos studijų programų klausimais.

Pagrindinės mokslinių tyrimų ir domėjimosi sritys:
Jogailaičių Europa XV a. vidurys - XVI a. pirma pusė;
Imigraciniai procesai į Žemaitiją XVI - XVII a.;
Lokalinės istorijos tyrimai.
 
Dėstomi dalykai:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija, Europos viduramžių istorija, Naujųjų amžių istorija, Materialinė Europos istorija, Istoriografijos paradigmos, Identitetų transformacijos ir kultūra, Mokslinio darbo metodika, Mikroistorija: metodologija ir tyrimai, Migracijos problemos Naujaisiais amžiais
 
Pomėgiai:
Pažintinės kelionės po Lietuvą ir pasaulį;  skaitymas; bendravimas su šeima ir draugais.