R._Toleikienes_foto
R._Toleikienes_foto
  Rita Toleikienė,
Viešojo administravimo katedros lektorė
Mob. 8 686  65 286
El. p. rita.t@inbox.lt

Konsultuoju socialinių mokslų bakalauro studijų Šiaulių universitete klausimais, teikiu informaciją apie studijų galimybes ir tvarką bei studijų programą
- Viešasis administravimas (specializacijos: viešojo valdymo teisė, strateginis valdymas, viešojo sektoriaus ekonomika).
Taip pat supažindinu interesantus su studentų nuomonės tyrimų rezultatais, absolventų įsidarbinimo galimybėmis.
Pedagoginio darbo Šiaulių universitete patirtis – 9 metai. Domiuosi valstybės tarnautojų etika, dalykine komunikacija. Dėstau etiką ir antikorupcinę politiką, dalykinę komunikaciją.
Noriai dalyvauju visuomeninėje veikloje, organizuoju įvairius renginius, į darbą žvelgiu kūrybiškai.
Gyvenimo kredo: „Optimizmas, drąsa ir kryptinga veikla – mūsų pasiekimai“.
     

Grįžti