Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (3,5 m.)

Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogas

Konkursinio balo sandara
0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika ar informacinės technologijos
0,2 Trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija

Privalomas motyvacijos vertinimas

Metinė studijų kaina
2242 Eur

Ko išmoksiu?
Gebėsi kokybiškai organizuoti ugdomąsias veiklas, mokėsi nustatyti ir vertinti vaiko individualius pasiekimus ir pažangą, kūrybiškai taikyti inovatyvius ugdymo(si) metodus. Studijuodamas
ir atlikdamas pedagoginę praktiką susipažinsi su šalies, Europos ir pasaulio edukacine patirtimi, šiuolaikiniu pedagogųrengimo modeliu, bendradarbiausi su socialiniais partneriais.

Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Galėsi dirbti auklėtoju ikimokyklinio ugdymo įstaigose arba priešmokyklinių grupių pedagogu ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose, dirbti ugdomąjį darbą vaikų užimtumo ir laisvalaikio centruose, sanatorijose, savaitgalinėse mokyklėlėse, galėsi kuruoti švietimo klausimus valstybės tarnyboje,teikti privačias švietimo paslaugas vaikams nuo gimimo iki septynerių metų, steigti privačias vaikų ugdymo įstaigas ar grupes.

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis

Jurgita Lenkauskaitė,
tel. nr. (8 645) 93577,
 
 
Kitos Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studijų programos:

 

Grįžti