Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija

Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos

Ištęstinės (5,5 metų; 240 kreditų) studijos

22 valstybės finansuojamos vietos!

Konkursinio balo sandara:

0,4 Lietuvių kalba ir literatūra

0,2 Matematika arba informacinės technologijos

0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2 Istorija

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje

  • Parengti aukštos klasifikacijos specialistai (pradinių klasių mokytojai, vaikų darželio auklėtojai) gebės ugdyti ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikus, įvertinti jų poreikius ir gebėjimus.
  • Darbas valstybinėse ir privačiose pradinėse mokyklose, ikimokyklinėse ir kitose švietimo bei ugdymo paslaugas teikiančiose institucijose.
  • Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti kompetencijas edukologijos ar kitos studijų krypties magistrantūroje, o vėliau – doktorantūroje.
  • Programos absolventų įsidarbinimas pagal įgytą specialybę 2016 ir 2017 m. – apie 85 proc. Žurnalo „Reitingai“ duomenimis Šiaulių universitete rengiami geriausi pedagogo kvalifikacijos specialistai!

Praktika. Pedagoginės praktikos atliekamos Šiaulių miesto ir regiono bei kitų Lietuvos miestų ugdymo įstaigose, kūrybinės saviraiškos studijose, vaikų dienos centruose ir kt.

Studijų prieinamumas ir lankstumas. Esant būtinybei taikomas mišrus nuotolinis mokymasis ir lankstus / individualizuotas studijų planas.

Programos profesoriai, dėstytojai: ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų rengimo specialistė, Nacionalinės vaikystės tyrėjų asociacijos narė prof. dr. Daiva Malinauskienė; Lietuvos meno terapijos asociacijos narė, Pasakų terapeutų draugijos narė, Rytų Europos meno terapijos asociacijos (Bulgarija) narė doc. dr. Nijolė Bražienė; Šiaurės Lietuvos tėvų asociacijos pirmininkė, Edukologijos katedros prof. dr. Aušra Kazlauskienė ir kt.

ĮSIDĖMĖK! :) Stojant į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas privalomas motyvacijos įvertinimas.

Motyvacijos vertinimo procesas ir sąlygos detalizuojamos LAMA BP O tinklalapyje www.lamabpo.lt

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

Naujienos socialiniuose tinkluose: facebook.com/Šiaulių universitetas

Studentas kalba 22