Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas
 

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (3,5 m.). 2017 m. skirta 15 valstybės finansuojamų studijų vietų.

Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogas

Konkursinio balo sandara
0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika ar informacinės technologijos
0,2 Trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija

Privalomas motyvacijos vertinimas

Metinė studijų kaina
2242 Eur

Ko išmoksiu?
Gebėsi kokybiškai organizuoti ugdomąsias veiklas, mokėsi nustatyti ir vertinti vaiko individualius pasiekimus ir pažangą, kūrybiškai taikyti inovatyvius ugdymo(si) metodus. Studijuodamas
ir atlikdamas pedagoginę praktiką susipažinsi su šalies, Europos ir pasaulio edukacine patirtimi, šiuolaikiniu pedagogųrengimo modeliu, bendradarbiausi su socialiniais partneriais.

Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Galėsi dirbti auklėtoju ikimokyklinio ugdymo įstaigose arba priešmokyklinių grupių pedagogu ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose, dirbti ugdomąjį darbą vaikų užimtumo ir laisvalaikio centruose, sanatorijose, savaitgalinėse mokyklėlėse, galėsi kuruoti švietimo klausimus valstybės tarnyboje,teikti privačias švietimo paslaugas vaikams nuo gimimo iki septynerių metų, steigti privačias vaikų ugdymo įstaigas ar grupes. 

Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis

Jurgita Lenkauskaitė,
tel. nr. (8 645) 93577,
 
 

Švietimo ir mokslo ministerija šiemet Šiaulių universiteto bakalauro studijų programoms Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (3,5 m.) bei Specialioji pedagogika ir logopedija (4 m.) skyrė po 15 valstybės finansuojamų studijų vietų. Į jas pretenduoti gali atitinkamas sąlygas tenkinantys šių metų  abiturientai: išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos valstybinius egzaminus, surinkę pakankamą konkursinį balą, išlaikę motyvacijos vertinimą ir kt.

Taip pat į nemokamas studijas gali pretenduoti anksčiau mokyklas baigę arba savo lėšomis jau studijavę asmenys.

Savo prašymus studijuoti teikite svetainėje www.lamabpo.lt

Svarbu:Primename, kad stojant į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas privalomas motyvacijos įvertinimas. Šiais metais jis vyks birželio 28-30 d. Į jį užsiregistruoti reikia iš anksto, pildant prašymą studijuoti svetainėje www.lamabpo.lt

Atkreipiame dėmesį, kad į sutrumpintas valstybės nefinansuojamas studijų programas Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (2 m.) bei Specialioji pedagogika ir logopedija (2 m.) gali pretenduoti pedagogo profesinę kvalifikaciją jau įgiję asmenys.

Daugiau informacijos laiško prieduose, el. p. jurgita.lenkauskaite@su.lt arba tel. 8 645 93 577. 

 
 
Kitos Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studijų programos:

 

Grįžti