Tikslas – skatinti mokinius domėtis ekonomikos mokslu ir verslu, gilinti žinias šioje srityje, ugdyti jų kūrybiškumą, rinkos ekonomikos supratimą, mąstymo būdą ir kultūrą.

Olimpiadą organizuoja Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Ekonomikos katedra, Šiaulių miesto ekonomikos mokytojų metodinio būrelio taryba ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras.

 Olimpiada organizuojama 2017 m. balandžio mėn. 6 d. 

Olimpiadoje dalyvauja 9–10 klasių mokiniai.

Olimpiados metu mokiniai atlieka ekonominio mąstymo testą, sprendžia uždavinius.

Mokiniai gali naudotis skaičiuotuvais.

Užduočių atlikimo laikas – 3 valandos.

Užduotis rengia Šiaulių universiteto Ekonomikos katedra.

Iš kiekvienos mokyklos olimpiadoje gali dalyvauti iki 6 mokinių.

Atsakingas asmuo: Regina Simulikienė tel. +370 41 524 495, mob. +370 656 15 445, 

el. paštas regina.simulikiene@siauliai.ltGrįžti