Matematika

Matematikos mokslų bakalauro laipsnis
Gretutinės kryptys: informacinės technologijos, pedagogika
Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos

Konkursinio balo sandara:

0,4 Matematika
0,2 Informacinės technologijos arba fizika
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje

  • Programa rengia specialistus, turinčius išlavintą analitinį ir kritinį mąstymą, gebančius modeliuoti, analizuoti, spręsti prognozavimo bei optimizavimo uždavinius, valdyti didelius duomenų srautus, integruoti šiuolaikines matematikos ir informacinių technologijų taikymų žinias.
  • Baigę gretutines Informacinių technologijų studijas absolventai turės informacinių sistemų valdymo, programavimo, duomenų bazių kūrimo, informacijos saugos užtikrinimo įgūdžių; galės dirbti duomenų analizės specialistais, duomenų bazių programuotojais, optimizavimo modelių kūrėjais ir įgyvendintojais logistikos, verslo įmonėse, įvairaus profilio finansų bei jų priežiūros institucijose.
  • Baigę gretutines Pedagogikos studijas absolventai įgis pedagogo kvalifikaciją ir turės šiuolaikinės pedagogikos, e. mokymo/- si, įtraukaus ugdymo teorijos žinių bei taikymo įgūdžių; galės dirbti matematikos mokytojais bendrojo ugdymo mokyklose, dėstytojais profesinėse ir aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose, vykdyti STEAM krypties neformaliojo vaikų švietimo programas.
  • Aukšti studentų įsidarbinimo rodikliai – po pusės metų nuo studijų baigimo dirba visi absolventai.

Praktika. Gamybinė praktika atliekmama logistikos bei verslo įmonėse, finansų įstaigose (bankuose, draudimo bendrovėse) ir valstybinėse institucijose (pvz., „Sodra", „Registrų centras", „Ligonių kasa", VMI), pedagoginė praktika – švietimo institucijose.

Studijų prieinamumas ir lankstumas. Taikomas mišrus nuotolinis mokymasis (apie 30 proc. studijų dalykų) bei lankstus / individualizuotas studijų planas.

Žinomi šios programos absolventai: Violeta Balinskaitė (Londono imperatoriškojo koledžo dėstytoja); K. Kriliauskaitė (Swedbank Kapitalo pakankamumo ataskaitų rengimo departamento specialistė); Giedrius Markevičius (Lietuvos inovacijų ir technologijų instituto Debesų kompiuterijos kompetencijų centro vadovas); Audronė Ananevienė (AB „Lietuvos draudimas" turto draudimo portfelio valdytoja ir rizikos vertintoja).

ĮSIDĖMĖK! :) Tai vienintelė studijų programa Šiaurės Lietuvoje, orientuota į sinerginį matematinių ir informacinių technologijų kompetencijų ugdymą.

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

Naujienos socialiniuose tinkluose: facebook.com/Šiaulių universitetas