Kultūrinė edukacija*

NAUJA UNIKALI STUDIJŲ PROGRAMA

 

Švietimo ir ugdymo studijų kryptis
 
Gretutinė kryptis – verslas
 
Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (4 m.). (Studijuojami dalykai)
 
Kvalifikacinis laipsnis
Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis
 
Konkursinio balo sandara
0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija
 
Metinė studijų kaina
2242 Eur
Stojantiems į aukštesnį kursą - 1000 Eur
 
Tapsi edukatoriumi, padėsi jauniems žmonėms suvokti sudėtingus socialinius įvykius ir dalyvauti juose. Gebėsi panaudoti kultūrinę aplinką asmenų kultūriniam švietimui ir ugdymui, tarpininkauti tarp kultūros, meno, švietimo institucijų ir visuomenės. Verslo studijų krypties dalykai padės išsiugdyti kompetencijas, leisiančias kurti darbo vietas. Neformaliojo meninio ugdymo studijos padės tikslingai panaudoti meno raiškos būdus edukacinėje veikloje.
 
Karjeros galimybės. Galėsi dirbti kultūros, rekreacijos institucijose, muziejuose, jaunimo organizacijose ir kitose socioedukacinę veiklą vykdančiose institucijose, užsiimti individualia edukatoriaus veikla.
 
Studijas galėsi tęsti edukologijos, verslo ir vadybos krypčių grupės ar kitos studijų krypties magistrantūroje, po to – doktorantūroje.
 

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis

Jurgita Lenkauskaitė,
tel. nr. (8 645) 93577,

 

 * 2017 m. studentų priėmimas vyks į aukštesnį kursą

Kitos Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studijų programos:

Grįžti