Integruotų gamtos mokslų pedagogika

NAUJA UNIKALI STUDIJŲ PROGRAMA!
 
Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (4 m.).
 
Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogas

Konkursinio balo sandara

0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija
 
Privalomas motyvacijos įvertinimas.
 
Metinė studijų kaina
2242 Eur
 
Ko išmoksiu?
Turėdamas integruotų gamtos mokslų žinių, gebėsi modeliuoti, tobulinti ir nuosekliai plėtoti gamtamokslinio ugdymo procesą, taikyti šiuolaikinių gamtos mokslų ir visuomenės raidos patirtį ugdymu užsiimančiose institucijose.
 
Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Būsi integruotų gamtos mokslų – fizikos, chemijos ir biologijos – pedagogas ir mokysi 5–8 klasių mokinius. Galėsi dirbti šalies bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo ugdymo įstaigose, kitose švietimo ir ugdymo bei kultūros institucijose, konsultuoti gamtamokslinio ugdymo klausimais.
 
Kokios galimybės tęsti studijas?
Baigęs studijas galėsi tęsti mokslus pedagogikos, edukologijos ar kitos studijų krypties magistrantūroje, po to – doktorantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuoja destytojai

Iki liepos 1 d.
Doc. dr. Violeta Šlekienė
Nuo liepos 2d. iki liepos 7 d.
Skaistė Kovienė
Tel. nr. 841-595718,
Nuo liepos 8 d. iki rugsėjo 1 d.
tel. nr. 841-595710

 

Kitos Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studijų programos:
 

Grįžti