Integruotų gamtos mokslų pedagogika

NAUJA UNIKALI STUDIJŲ PROGRAMA!
 
Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (4 m.).
 
Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogas

Konkursinio balo sandara

0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija
 
Privalomas motyvacijos įvertinimas.
 
Metinė studijų kaina
2242 Eur

Tapsi aukštos kvalifikacijos pedagogu, turėsi įvairių gamtos mokslų žinių, gebėsi modeliuoti, tobulinti ir nuosekliai plėtoti gamtamokslinio ugdymo procesą, taikyti šiuolaikinių gamtos mokslų ir visuomenės raidos patirtį ugdymu užsiimančiose institucijose.

Karjeros galimybės. Galėsi dirbti šalies bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo ugdymo įstaigose, kitose švietimo ir ugdymo bei kultūros institucijose, galėsi konsultuoti gamtamokslinio ugdymo klausimais.

Baigęs studijas galėsi tęsti mokslus edukologijos ar kitos studijų krypties magistrantūroje, po to – doktorantūroje.

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuoja destytojai

Iki liepos 1 d.
Doc. dr. Violeta Šlekienė
Nuo liepos 2d. iki liepos 7 d.
Skaistė Kovienė
Tel. nr. 841-595718,
Nuo liepos 8 d. iki rugsėjo 1 d.
tel. nr. 841-595710

 

Kitos Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studijų programos:
 

Grįžti