R.Toleikiene Dr. Reda Toleikienė,
Fakulteto prodekanė, Užsienio kalbų studijų katedros docentė
El. p. toleikiene@hu.su.lt

Konsultuoju anglų filologijos studijų programos klausimais, teikiu informaciją apie visas humanitarinių mokslų studijų programas, priėmimo ir studijų sąlygas.
Mokslinių tyrinėjimų sritys: kognityvinė lingvistika, užsienio kalbų mokymo metodika, metaforų teorija.
Dėstau vokiečių kalbą ir gretinamąją lingvistiką. Pomėgiai: teatras, grožinė literatūra, kelionės.
   
A.Gumuliauskas Dr. Arūnas Gumuliauskas,
Istorijos katedros profesorius
El. p. gumaras@gmail.com  

Konsultuoju Istorijos studijų programos klausimais.
Mano mokslinių tyrinėjimų sritys: Lietuvos-Lenkijos santykiai 1918–1939 m., Lietuvos politinių partijų ir organizacijų istorija.
Dėstomi dalykai: Lenkijos istorija, naujausiųjų laikų Lietuvos istorija, diplomatijos istorija, Tautų Sąjunga ir Lietuva 1919-1946 m., moderniųjų laikų politinės doktrinos: teorija ir praktika, istorija ir politika: tyrimai ir kontroversijos.
Pomėgiai: sportas, politika, teatras.
   
G.Kaiukien Dr. Genovaitė Kačiuškienė,
Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros profesorė
El. p. geno@splius.lt

Konsultuoju Lietuvių filologijos ir komunikacijos studijų programų klausimais.
Esu Šiaulių universiteto senato pirmininko pavaduotoja, doktorantūros studijų programos „Európske kultúrne štúdia“ Matejaus Belo universitete (Slovakija) profesorė-garantė.
Kaip mokslininkė, domiuosi dialektologija, fonetika, fonologija, kompiuterine ir eksperimentine lingvistika, sociolingvistika.
Dėstau lietuvių kalbos dialektologiją, lietuvių kalbos fonetiką ir fonologiją, kalbos kultūrą, baltų kalbų istoriją.
Visuomeninė veikla (žr. http://www.stv.lt/index.php/lt/pages/view/?item_id=54).