Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija

Jungtinė studijų programa su Rėzeknės (Latvija) aukštąja mokykla

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (4 m.)
 
Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Jungtinis (išduodamas dviejų aukštųjų mokyklų diplomas) socialinio darbo bakalauro laipsnis, socialinis darbuotojas
0,4 Istorija
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Metinė studijų kaina
1268 Eur

Studijos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis.

Ko išmoksiu?

Teiksi kompleksines socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos paslaugas, gebėsi kompleksiškai vertinti asmens, grupės socialinius poreikius, spręsti kylančias problemas, vertinti savo profesinę veiklą. Studijų metu susipažinsi su šiuolaikinėmis socialinio darbo bei kitų socialinių mokslų teorijomis, etiniais profesinės veiklos principais.

Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?

Būsi socialinis darbuotojas. Galėsi dirbti socialinės ir sveikatos apsaugos sistemų institucijose: paramos šeimai įstaigose, vaikų ir jaunimo, turinčių negalią, socialinės rizikos, suaugusiųjų ir senyvo amžiaus asmenų socialinės globos, dienos užimtumo centruose, priklausomybių, migrantų reabilitacijos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat galėsi kurti savo verslą.

Kokios galimybės tęsti studijas

Galėsi tęsti studijas socialinio darbo arba artimos studijų krypties magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

Iki liepos 1 d.
Prof. dr. Liuda Radzevičienė
tel. nr. 841-595735
Nuo liepos 2 d. iki liepos 24 d.
Roma Misgirdienė
tel. nr. 841-595735
Nuo liepos 25 d. iki rugsėjo 1 d.
tel. nr. 841-595710

 

 
 
 
 
 
 

Grįžti