Ekonomika ir darnus verslas *

Jungtinė studijų programa su Vroclavo (Lenkija) universitetu

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (3,5 m., studijos vykdomos anglų kalba. Dalis programos vykdoma  mišriu nuotoliniu būdu, dalis – Vroclavo universitete). (Studijuojami dalykai)

Kvalifikacinis laipsnis
Jungtinis (išduodamas dviejų aukštųjų mokyklų diplomas) ekonomikos bakalauro laipsnis

Konkursinio balo sandara
0,4 Matematika
0,2 Istorija
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra
 
Metinė studijų kaina
1268 Eur
 
 
 
Ko išmoksiu?
Baigęs šią studijų programą, žinosi, kaip su ribotais ištekliais patenkinti kuo daugiau poreikių, išmanysi darnaus verslo principus, gebėsi vertinti ir planuoti įmonės veiklą, gebėsi analizuoti tiek įmonių, tiek šalių ekonominę situaciją ir numatyti, kas gali įvykti ateityje,  konsultuoti darnaus verslo organizavimo, ekonominės analizės ir planavimo, rizikos valdymo bei efektyvios veiklos užtikrinimo klausimais.
 
Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?

Galėsi dirbti ekonomistu, finansininku, konsultantu ar specialistu regiono, šalies ir tarptautinėse smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse, kuriančiose socialinę, aplinkosauginę ir ekonominę vertę. Turėsi žinių ir gebėjimų, kurių reikia norint pradėti savo verslą.

Kokios galimybės tęsti studijas?
Ekonomikos ir darnaus verslo bakalaurai studijas gali tęsti ekonomikos ar kitos studijų krypties magistrantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

*Priėmimas į šią studijų programą vyksta tik institucinio priėmimo metu.

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

Kitos Socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų fakulteto studijų programos:

Grįžti