2020 m. vasario 29 d. planuotos 50-osios Jaunųjų matematikų varžybos ir seminaras „Mokymo, mokymosi ir bendradarbiavimo aspektai ketvirtosios pramonės revoliucijos laikmečiu“ ATŠAUKIAMI.

Sprendimas priimtas reaguojant į susidariusią padėtį dėl koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 užsienio šalyse, ir užfiksuoto pirmojo atvejo Lietuvoje – Šiaulių mieste.

RENGINYS NEĮVYKS

2020 m. vasario 29 d. 50-ųjų TARPTAUTINIŲ JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ VARŽYBŲ

RAŠTAS-KVIETIMAS

REGISTRACIJOS FORMA

NUOSTATAI 

SEMINARŲ MOKYTOJAMS CIKLAS. PROGRAMA

LMD logotipas vaizdai sumaz 1

TARPTAUTINES JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ VARŽYBAS REMIA LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJA


 2019 m. gegužės 3 d. 6-8 KLASIŲ LIETUVOS MOKSLEIVIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS

PRIZININKAI

 

Šiaulių universitete – 6-8 klasių moksleivių matematikos olimpiada

Gegužės 3 d. Šiaulių universitete vyko 6-8 klasių moksleivių matematikos olimpiada. Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto matematikai, bendradarbiaudami su dr. Dainiumi Dzindzalieta (VU) ir Šiaulių matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininke Šiaulių S. Daukanto gimnazijos mokytoja metodininke Laima Morkuviene, tęsia buvusios Matematikos didaktikos katedros iniciatyvą rengti matematikos olimpiadas žemesniųjų klasių moksleiviams.

Į olimpiadą atvyko beveik 250 dalyvių iš 23 Lietuvos miestų ir rajonų. Džiugu, kad susidomėjimas matematikos mokslu neblėsta – dalyvių skaičius nemažėja. Tai yra ir talentingų matematikos mokytojų nuopelnas. Pasak olimpiados vertinimo komisijos pirmininkės, mokytojos ekspertės Petrės Grebeničenkaitės, gabaus vaiko parengimas olimpiadai reikalauja ne tik mokinio, bet ir didžiulių mokytojo pastangų, gebėjimo motyvuoti mokinį. Anot P. Grebeničenkaitės, būtina mokinį girti ir skatinti už mažiausius pasiekimus, nes sėkmingam olimpiadinių uždavinių sprendimui būtinas išlavintas loginis, analitinis mąstymas bei kūrybiškumas.

Olimpiados metu Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje vyko metodinis seminaras matematikos mokytojams „Liekanų teorijos pradmenys 5–8 klasėse ir olimpiados uždavinių apžvalga, kurį vedė žinomas Lietuvoje matematikas Vilniaus universiteto mokslininkas dr. Dainius Dzindzalieta. Reikia pažymėti, jog matematikos mokytojai kasmet laukia šio seminaro, kurio metu aptariami ne tik moksleiviams pateiktų uždavinių sprendimo metodai, bet ir netradiciniai mokymo metodai, priverčiantys vaikus mąstyti ir kūrybiškai ieškoti uždavinių sprendimo būdų. 

6-8 klasių moksleivių matematikos olimpiados nugalėtojais tapo: šeštokės Nikolė Lavrik ir Ugnė Stepanauskaitė (Vilniaus progimnazija MAGIS), septintokai Deimantė Juknevičiūtė (Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla), Dovydas Vaitkevičius (Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija) ir Kristijonas Bernatonis (Vilniaus jėzuitų gimnazija), aštuntokai Jurgita Skersytė (Vilniaus progimnazija MAGIS), Tomas Babelis (Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija).

Doc. dr. Virginija Garbaliauskienė,

Organizacinio komiteto pirmininkė 

LMD logotipas vaizdai sumaz 1

6-8 KLASIŲ LIETUVOS MOKSLEIVIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADĄ REMIA LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJA


 

2019 m. vasario 23 d. XLIX TARPTAUTINIŲ JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ VARŽYBŲ

PRIZININKAI

Šiaulių universitete – XLIX jaunųjų matematikų varžybos ir seminaras mokytojams 

2019 m. vasario 23 d. Šiaulių universitete vyko tradicinės, jau XLIX  jaunųjų matematikų varžybos I–IV gimnazijos (9–12 vidurinių mokyklų) klasių mokiniams, kuriose aštuntus metus iš eilės dalyvauja ir Latvijos moksleivių delegacija. Kol moksleiviai gliaudė olimpiadinius matematikos uždavinius, mokytojai dalyvavo metodiniame seminare Tyriminių kompetencijų ugdymas matematikos mokyme.

Į jaunųjų matematikų varžybas atvyko beveik 300 dalyvių iš 20 Lietuvos miestų ir rajonų bei  25 skirtingų klasių moksleiviai iš kaimyninės Latvijos. Džiugu, kad susidomėjimas matematikos mokslu neblėsta – dalyvių skaičius nemažėja. Varžyboms užduotis parengė Lietuvos ir Latvijos mokslininkai, kurie pateikė mokiniams sudėtingų algebros, geometrijos, skaičių teorijos uždavinių, reikalaujančių loginio, analitinio mąstymo bei kūrybiškumo. Dešimt geriausiai pasirodžiusių šalies mokinių bus pakviesti dalyvauti Lietuvos moksleivių matematikos olimpiadoje.

Varžybų metu Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje vyko metodinis seminaras matematikos mokytojams. Šiais metais seminaro pranešėjai tik Latvijos mokslininkai ir mokytojai.  Seminaro tema pasirinkta neatsitiktinai – pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama tyriminių kompetencijų ugdymui matematikos mokyme. Pirmąjį pranešimą apie matematinio ugdymo Latvijoje reformą skaitė mokytoja Margita Jirgensone (Jelgavos Spidolo gimnazija). Lektorė supažindino su numatytos švietimo reformos, pagal kurią tiksliųjų mokslų bus mokoma trimis lygiais, projektu, jo įgyvendinimo perspektyvomis ir iššūkiais. Antrasis pranešimas – Stereometrijos mokymo patirtis (tyriminių kompetencijų ugdymo pavyzdžiai), pranešėja doc. Natalija Sergejeva, Latvijos gyvybės mokslų universitetas – sulaukė didelio mokytojų susidomėjimo. Mokslininkės sumanymas, raginti moksleivius konstruoti stereometrijos kūnų, jų sankirtos modelius, ugdančius erdvinę vaizduotę ir padedančius suvokti uždavinio sprendimo eigą, sulaukė kolegų palaikymo. Rygos technikos universiteto docentė  Sarmīte Čerņajeva  supažindino klausytojus su Latvijos vidurinių mokyklų moksleivių tyrimais.  Tyrimų tematiką  – nuo latvių kalbos, istorijos, filosofijos, istorijos iki matematikos – pateikia Švietimo ministerija. Moksleiviai iškelia problemą, suformuluoja tikslus ir uždavinius, atlieka tyrimą, aprašo gautus rezultatus  ir juos pristato tiriamųjų darbų komisijai. 2018 m. Latvijoje komisijai buvo pateikta apie 600 įvairių tematikų darbų. Paskutinė pranešėja Anna Vintere (Latvijos gyvybės mokslų universitetas) apibendrino visus pranešimus ir aptarė Tyriminių kompetencijų ugdymo matematikos mokyme problemas.

Mokytojams perteikta naujų užduočių kūrimo ir netradicinių mokymo metodų, priverčiančių vaikus mąstyti ir kūrybiškai pateikti uždavinio sprendimą. Taikymo patirtis labai naudinga ne tik vaikus olimpiadoms rengiantiems mokytojams,  bet ir universiteto dėstytojams.

Jaunųjų matematikų varžybų rezultatai paaiškės per savaitę nuo varžybų dienos.

Organizacinio komiteto pirmininkė doc. dr. Virginija Garbaliauskienė.

 LMD logotipas vaizdai sumaz 1

     TARPTAUTINES JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ VARŽYBAS REMIA LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJA


 

2018 m. balandžio 27 d. 6-8 KLASIŲ LIETUVOS MOKSLEIVIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS

PRIZININKAI

6-8 KLASIŲ LIETUVOS MOKSLEIVIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADĄ REMIA LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJA


2018 m. vasario 24 d. XLVIII TARPTAUTINIŲ JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ VARŽYBŲ

PRIZININKAI

2018 m. vasario 24 d. Šiaulių universitete vyko tradicinės, jau XLVIII-osios Jaunųjų matematikų varžybos I–IV gimnazijos (9–12 vidurinių mokyklų) klasių moksleiviams. Į varžybas atvyko beveik 300 moksleivių iš 19 miestų ir rajonų bei virš 30 moksleivių iš kaimyninės Latvijos. Moksleiviai sprendė Lietuvos ir Latvijos mokslininkų pateiktas sudėtingas algebros, geometrijos, skaičių teorijos bei matematikos taikymo problemas. Dešimt geriausiai pasirodžiusių šalies moksleivių bus pakviesti dalyvauti Lietuvos moksleivių matematikos olimpiadoje.

Organizatorius džiugina tai, jog nesenstančiomis tiksliųjų mokslų žiniomis besidominčių jaunųjų tyrėjų, demonstruojančių ne tik išskirtines matematikos žinias, lyderystės kompetencijas, bet ir tikinčių, jog kažkuri iš tiksliųjų mokslų sričių gali būti puiki jų ateities galimybė,  skaičius šalyje lieka stabilus.

Tuo pačiu metu bibliotekos konferencijų salėje vyko metodinis seminaras Motyvavimo metodai – pagrindinis sėkmingo mokymo ir mokymosi veiksnys“. Seminarą vedė Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos tarybos narė, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Aistė Venclovienė.Renginyje matematikos mokytojams, atvykusiems su gabiausiais Lietuvos ir Latvijos moksleiviais į tradicines Jaunųjų matematikų varžybas, dalyvavo ir kolegos matematikai iš Rygos universiteto ir Latvijos žemės ūkio universiteto, kurie po to dalyvavo mokinių darbų vertinime.

Seminaro tema pasirinkta neatsitiktinai mokytojams nėra lengva motyvuoti moksleivius, paskatinti juos domėtis ne tik matematika, bet ir kitais tiksliaisiais mokslais. Pirmoji seminaro dalis buvo skirta olimpiadinių uždavinių nagrinėjimui. Mokiniams, o kartais ir mokytojams, sunku spręsti netradicinius uždavinius, reikalaujančius įrodymo ar rezultato pagrindimo. Antra seminaro dalis skirta moksleivių motyvavimui. Seminaro lektorė pateikė eilę netradicinių būdų, kaip organizuoti mokinių savarankišką darbą pamokos metu, kai mokytojas lieka tik patarėjas.  Mokytojos ekspertės nuomone, gerų rezultatų galima pasiekti organizuojant aukcionus teisingam lygties sprendiniui nustatyti, pasiteisina ir po keturis suskirstytų moksleivių grupinis darbas, kai kiekvienas moksleivis moko savo draugą skirtingo uždavinio sprendimo metodo.

Mokytojams perteikta patirtis, kuriant netradicinius uždavinius ar taikant įvairius motyvavimo metodus, priverčiančius vaikus mąstyti ir kūrybiškai pateikti uždavinio sprendimą, labai naudinga ne tik mokytojams, rengiantiems vaikus olimpiadoms, bet ir universiteto dėstytojams.

TARPTAUTINES JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ VARŽYBAS REMIA LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJA


2017 m. gruodžio 1 d. ŠIAULIŲ APSKRITIES MATEMATIKŲ OLIMPIADOS

PRIZININKAI

 Gruodžio 1 d. Šiaulių universiteto Informatikos ir matematikos katedra subūrė Šiaulių apskrieties aukštesniųjų klasių moksleivius besidominčius matematika pasivaržyti sprendžiant matematinius uždavinius. Matematikos olimpiadoje dalyvavo 151 moksleivis iš 16 mokyklų. Jei 9-okams buvo pirmieji žingsniai šiame tęstiniame renginyje, tai aukštesniųjų klasių moksleivių tarpe džiugu buvo matyti jau ne pirmą kartą savo matematines žinias olimpiadoje pasitikrinti norinčius dalyvius.

Kiekvienoje klasių grupėje buvo išrinkti geriausiai atlikę pateiktas užduotis. 9 klasės grupėje maksimumą balų surinkęs pirmąją vietą užėmė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinys Eligijus Žemulis; 10 klasės – Vakarė Sruogytė (Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija); 11 klasės – maksimumą balų surinkęs Marius Dzvinka (Pakruojo rajono Atžalyno gimnazija); 12 klasės – maksimumą balų surinkusi Eglė Tankelevičiūtė (Šiaulių Romuvos gimnazija).

Nuoširdžiai dėkojame visiems mokytojams, rengusiems ir atlydėjusiems moksleivius į olimpiadą.

 


 2017 m. gegužės 20 d. 6-8 KLASIŲ LIETUVOS MOKSLEIVIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS

PRIZININKAI

2017 m. gegužės 20 d. Šiaulių universitetas ir vėl prisipildė matematika besidominčiais žmonėmis. Į Informatikos ir matematikos katedros organizuotą 6–8 klasių Lietuvos moksleivių matematikos olimpiadą išbandyti jėgas suvažiavo 136 moksleiviai iš 17 Lietuvos miestų ir rajonų. Atlydėjusieji moksleivius mokytojai dalyvavo seminare „Olimpiadiniai uždaviniai: aktualijos ir problemos“, lektorius – dr. Dainius Dzindzalieta (Vilniaus universitetas).

6 klasės grupėje pirmąją vietą užėmė Kauno LSMU gimnazijos moksleivis Radvilas Rumšas; 7 klasės - Radvilas Pelanis iš Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos; 8 klasės – Dovydas Vadišius iš Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos bei Moksleivių saviraiškos centro.

Sveikiname olimpiados nugalėtojus ir visus dalyvius nepabūgusius sudėtingų matematikos uždavinių. Nuoširdžiai dėkojame visiems mokytojams rengusiems ir atlydėjusiems moksleivius į olimpiadą.

Renginio akimirkos

IMG 9385 sum

IMG 9385 sum

IMG 9387 sum

IMG 9387 sum

IMG 9377 sum

IMG 9377 sum

IMG 9378 sum

IMG 9378 sum

IMG 9369 sum

IMG 9369 sum

IMG 9373 sum

IMG 9373 sum


 

2017 m. vasario 25 d. XLVII JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ VARŽYBŲ

PRIZININKAI


 

 

Finansu matematikos studija plakatas 2016 2017

Finansu matematikos studija plakatas 2016 2017


2016 m. gruodžio 10 d. ŠIAULIŲ APSKRITIES MATEMATIKŲ OLIMPIADOS

PRIZININKAI

Gruodžio 10 d. Šiaulių universitetas prisipildė matematika besidominčiais žmonėmis. Iš visos Šiaulių apskrities suvažiavo 9–12 klasių mokiniai išbandyti savo jėgas Matematikos olimpiadoje. Jie rungėsi skirtingų klasių kategorijose. Kiekvienoje grupėje buvo išrinkti geriausiai atlikę pateiktas užduotis. Renginyje dalyvavo apie 100 moksleivių iš beveik 20 skirtingų mokyklų.

9 klasės grupėje pirmąją vietą užėmė Šiaulių Romuvos gimnazijos mokinys Benas Česnauskas; 10 klasės – Domantas Burba (Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija); 11 klasės – maksimumą balų surinkusi Berta Rėja Butvilaitė (Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija); 12 klasės – vienodą balų skaičių surinkę Lukas Baltramaitis (Joniškio „Aušros“ gimnazija) ir Jokūbas Pelanskis (Šiaulių Romuvos gimnazija).

Nuoširdžiai dėkojame visiems mokytojams, rengusiems ir atlydėjusiems moksleivius į olimpiadą.

Renginio akimirkos

IMG 8201 sum

IMG 8201 sum

IMG 8203 sum

IMG 8203 sum

IMG 8206 sum

IMG 8206 sum


 Šiaulių universitete paminėta Pasaulinė statistikos diena

Pagal Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos 2010 m. priimtą rezoliuciją spalio 20-oji yra paskelbta Pasauline statistikos diena. Ši diena buvo paminėta ir Šiaulių universitete. 2016 m. spalio 21 dieną vyko renginys, kuriame pranešimus skaitė ir savo atliktų statistinių tyrimų rezultatais dalijosi Šiaulių miesto progimnazijų bei gimnazijų moksleiviai, Šiaulių universiteto studentai ir dėstytojai. Statistiniu požiūriu buvo nagrinėjamos įvairios gyvenimo ir mokslo sritys.

         Po trumpos statistikos istorijos apžvalgos, Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto dekano prof. dr. D. Šiaučiūno bei  Informatikos ir matematikos katedros vedėjos doc. dr. V. Garbaliauskienės pasveikinimų pranešimus skaitė jauniausiosios renginio dalyvės – Šiaulių Ragainės progimnazijos septintokės. G. Juozapavičiūtė ir K. Lopetaitytė apžvelgė šeštokų sveikos gyvensenos įpročius bei įvertino sveiko gyvenimo būdo privalumus. K. Trakšelytė ir L. Čijunskytė pristatė septintokų dienotvarkės tyrimą. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos II klasės mokinės M. Koršunovaitė ir A. Viršilaitė pristatė statistinio tyrimo, kuriuo siekė išsiaiškinti, kokie merginų ir vaikinų vardai populiariausi ir rečiausi šioje gimnazijoje, rezultatus. Šiaulių universiteto gimnazijos IV klasės mokinė V. Stankutė apžvelgė aktualią abiturientams temą, susijusią su jų ateities planais – kur ir ką studijuoti. ŠU Finansų matematikos spec. I kurso studentės I. Beleckaitė ir S. Šukytė pristatė atliktos trumpųjų žinučių leksikos statistinės analizės rezultatus. ŠU Matematikos spec. I kurso magistrantė R. Daknė nagrinėjo vidutinio mokyklinio amžiaus mokinių atskirų raumenų grupių izometrinių jėgų tiesinę priklausomybę. ŠU Informatikos ir matematikos katedros lektorė dr. K. Piaseckienė pristatė grožinės (vaikų) literatūros sakinių struktūrų sudėtingumo statistinės analizės rezultatus, o tos pačios katedros docentas dr. V. Kanišauskas apžvelgė statistinius valstiečio gyvenimo XIX a. lietuviškose gubernijose faktus.

Renginio akimirkos

1 1

1 1
 2 2
2 2

3 3

3 3
 4 4
4 4

5 5

5 5
 6 6
6 6

7 7

7 7
 8 8
8 8

9 9

9 9
 10 10
10 10


Pokalbį su Finansų matematikos 2 kurso studente SIMONA VELIČKAITE skaitykite straipsnyje Futbolininkėms Šiauliai tampa antraisiais namais

http://em.m.skrastas.lt/?data=2016-09-10&rub=1065924811&id=1473440023


 2016 m. kovo 9 d. Šiaulių Didždvario gimnazijos 2 klasės mokiniui VISMANTUI STONKUI, Šiaulių apskrities jaunųjų matematikų olimpiadoje užėmusiam I vietą, įteiktas diplomas ir rėmėjo prizas - poilsinis kelialapis į VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatoriją „Palangos gintaras“.

III vietų laimėtojų diplomai buvo įteikti VIKTORIJAI PAKŠTAITEI (I gimnazijos klasė), IGNUI PANGONIUI (II gimnazijos klasė) bei perduotas KAMILEI TIŠKUTEI (II gimnazijos klasė). Olimpiados prizininkus parengusioms matematikos mokytojoms IRENAI BARANAUSKIENEI ir IRMAI VENSKUVIENEI įteiktos padėkos.

Daugiau gimnazijoje vykusio renginio nuotraukų rasite adresu

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1293464967336349.1073741875.1175563595793154&type=3&uploaded=59

IMG 7754 sum

IMG 7754 sum


 

Įspūdingi mokinių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos darbai

Kovo 4 d. Šiaulių universitete surengta jau XVI-oji tarptautinė konferencija „Mokinių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“. Konferencija surengta Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakultetui bendradarbiaujant su Šiaulių Simono Daukanto gimnazija.

Šiais metais į  konferenciją atvyko per 200 mokinių ir juos rengusių mokytojų iš visos Lietuvos bei kaimyninės Latvijos. Buvo perskaityti 8 plenariniai ir 46 pranešimai sekcijose.  Plenarinius pranešimus aptarė posėdžio konsultantė Matematikos katedros lektorė dr. Neringa Klovienė, pranešimus sekcijose – konsultantės Matematikos katedros profesorė dr. Renata Macaitienė,  profesorė dr. Roma Kačinskaitė, asistentė Lydija Dronova-Platbarzdė ir Programų sistemų katedros docentė  dr. Sigita Turskienė. Konferencijos pranešimų tematika labai įvairi – nuo fundamentalių matematinių problemų savito pateikimo iki matematikos madoje, dailėje, augalų pasaulyje, modernioje architektūroje bei matematinių ekslibrisų. Konferencijos organizacinio komiteto narės profesorės  Renatos Macaitienės teigimu, džiugina vis didėjantis tiksliaisiais mokslais besidominčių ir savo rezultatais norinčių pasidalinti mokinių skaičius. Šiems moksleiviams visada bus ko ieškoti, ką atrasti ir pažinti. Didžiuojamės tais, kurie jau keletą metų iš eilės skaito pranešimus šioje konferencijoje, džiaugiamės tais, kurie pirmą kartą išdrįso pristatyti savo atliktą tyrimą draugams ir bendraminčiams. Tikimės, kad dalelytė šio gabaus jaunimo rinksis studijas fakultete ar dalyvaus čia organizuojamuose renginiuose,  mokyklėlėse ir studijose.

Daugiau nuotraukų adresu: http://daukantas.lt/galerija/thumbnails.php?album=469

 1 sum

1 sum
 2 sum
2 sum

3 sum

3 sum
 4 sum
4 sum

5 sum

5 sum
 6 sum
6 sum

7 sum

7 sum
 8 sum 1
8 sum 1
 

 

Kovo 3 d. Šiaulių universitetas pakvietė moksleivius į „Atvirų durų dienos“ renginį, kurio metu pristatė vykdomas bakalauro studijų programas. Matematikos katedra organizavo konkursą „Matematinė loterija“, kurioje galėjo dalyvauti gimnazijų, vidurinių mokyklų ir profesinio rengimo centrų moksleiviai. Mokiniams reikėjo atsakyti į tris matematinius klausimus. Pagal loterijos nuostatus iš daugiausiai teisingų atsakymų pateikusių asmenų burtų keliu išrenkamas laimėtojas, kuriam įteikiamas prizas. Prizas išties viliojo spręsti loterijos uždavinius – tai kvietimas dviem į Forum Cinemas kino teatruose rodomus filmus. Trys loterijos dalyviai į visus klausimus atsakė teisingai. Burtų keliu laimėtoju išrinktas Šiaulių universiteto gimnazijos ketvirtokas Domantas Karvelis.  Jam įteiktas prizas. Džiaugiamės, kad renginio metu atsirado didelis būrys moksleivių, panorusių pademonstruoti matematikos žinias.

Renginio akimirkos

IMG 7571 sum

IMG 7571 sum
 IMG 7584 sum
IMG 7584 sum

IMG 7586 sum

IMG 7586 sum
 IMG 7617 sum
IMG 7617 sum


2016 m. vasario 27 d. XLVI JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ VARŽYBŲ

PRIZININKAI

Jei vasario 27 dieną ėjote pro Šiaulių universitetą, turbūt stebėjotės, koks renginys šeštadienį sukvietė tiek daug moksleivių. Išties tai neeilinis renginys ne tik universitete, bet ir mieste. Matematikos katedra nuo 1970 metų kasmet organizuoja Jaunųjų matematikų varžybas. Šis protų mūšio konkursas sutraukia mokinius ne tik iš visos Lietuvos, bet ir Latvijos.

Šiemet varžybose dalyvavo beveik 400 moksleivių iš 30 Lietuvos rajonų ir 25 moksleiviai iš Latvijos. Renginio organizatoriai kvietė dalyvauti po 3 kiekvieno miesto (rajono) I–IV gimnazijos (9–12 vidurinių mokyklų) klasių moksleivius. Kiekvieną miestą (rajoną) atstovavo iki 12-os moksleivių komanda, individualiai papildomai galėjo dalyvauti ne daugiau kaip 2 kiekvienos klasės moksleiviai, neįeinantys į komandą. Varžybos išskirtinės savo prizu – 10 varžybų prizininkų bus pakviesti dalyvauti 65-ojoje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje.

Renginio akimirkos

IMG 7487 reg

IMG 7487 reg
 IMG 7488 reg
IMG 7488 reg

IMG 7493 aud

IMG 7493 aud
 IMG 7495 aud
IMG 7495 aud

IMG 7498 aud

IMG 7498 aud
 IMG 7500 aud
IMG 7500 aud

IMG 7502 aud

IMG 7502 aud
 IMG 7504 aud
IMG 7504 aud

IMG 7520 aud

IMG 7520 aud
 IMG 7486
IMG 7486

Tą pačią dieną vyko seminaras mokytojams „Metodai, skatinantys loginį mąstymą ir aktyvų dalyvavimą matematikos pamokose“.  Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos narės, Vilniaus licėjaus matematikos mokytoja ekspertė Zina Šiaulienė ir Vilniaus "Minties" gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Vilma Jonušienė dalinosi savo patirtimi, kaip skatinti mokinių motyvaciją ir kokie mokymo metodai ugdo loginį mąstymą. Mokytojos demonstravo integruotų matematikos ir lietuvių kalbos, matematikos ir informacinių technologijų pamokų pavyzdžius, mokslo tiriamojo darbo užduotis, atliktas per pamoką Vilniaus licėjuje. Dalinosi patirtimi, kaip greitai išlankstyti iš popieriaus lygiakraštį trikampį, lygiašonę trapeciją, trikampę piramidę ir nenuobodžiai pakartoti geometrijos kursą. Po seminaro kilusi diskusija parodė, kad seminaras labai naudingas tiek Lietuvos, tiek seminare dalyvavusioms mokytojoms iš Latvijos.

Renginio akimirkos

IMG 7532 sem

IMG 7532 sem
 IMG 7538 sem
IMG 7538 sem

IMG 7545 sem

IMG 7545 sem
 IMG 7552 sem
IMG 7552 sem


 2016 m. sausio 18 d. Šiaulių J. Janonio gimnazijos 1 klasės mokiniui ROBERTUI NORKUI, Šiaulių apskrities jaunųjų matematikų olimpiadoje užėmusiam I vietą, įteiktas diplomas ir pirmasis iš keturių rėmėjo prizų - poilsinis kelialapis į VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatoriją „Palangos gintaras“.

II vietų laimėtojų diplomai buvo įteikti ROBERTUI KAZBARUI (I gimnazijos klasė), DANIELIUI VIKTOROVUI (II gimnazijos klasė) bei perduotas diplomas III vietos laimėtojai BERTINAI DRAGŪNAITEI (III gimnazijos klasė). Olimpiados prizininkus parengusioms matematikos mokytojoms DAIVAI RIUKIENEI ir JŪRATEI GEDMINIENEI įteiktos Informatikos, matematikos ir e. studijų instituto direktoriaus dr. Dariaus Šiaučiūno padėkos.

Nuotrauka Matematikos katedros lekt. dr. Neringos Klovienės

IMG 7135 internetui

IMG 7135 internetui

 


2015 m. lapkričio 21 d. ŠIAULIŲ APSKRITIES JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ OLIMPIADOS
PRIZININKAI

Apie šią olimpiadą buvo rodytas reportažas TV6 eteryje laidoje „Universitetai TV“. Siužetą galite peržiūrėti internete adresu: https://www.youtube.com/watch?v=Ax3H4SsIgto

Renginio akimirkos

IMG 3073 sum

IMG 3073 sum
 IMG 3087 sum
IMG 3087 sum

IMG 3097 sum

IMG 3097 sum
 IMG 3115 sum
IMG 3115 sum

IMG 3120 sum

IMG 3120 sum
 IMG 3141 sum
IMG 3141 sum

IMG 3143 sum

IMG 3143 sum
 IMG 3150 sum
IMG 3150 sum

 


2015 m. vasario 28 d. XLV JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ VARŽYBŲ
PRIZININKAI

2015 m. vasario 28 d. Informatikos, matematikos ir e. studijų institute vyko tradicinės XLV Jaunųjų matematikų varžybos 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių moksleiviams. Į varžybas susirinko 354 moksleiviai, atstovaujantys 23-jų Lietuvos miestų ir rajonų komandas bei papildomai  dalyvaujantys individualioje rungtyje. Tęsiant 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „MATNET“ veiklas, atvyko ir moksleivių komanda iš Latvijos. Dešimt geriausiai pasirodžiusių moksleivių bus pakviesti dalyvauti respublikinėje Lietuvos moksleivių matematikos olimpiadoje.

Nuotraukos

alt

alt
  alt
alt

alt
alt
  alt
alt

alt
alt
 alt
alt

alt
alt


2014 m. lapkričio 22 d. ŠIAULIŲ APSKRITIES JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ OLIMPIADOS PRIZININKAI


2014 m. kovo 1 d. vykusių XLIV JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ VARŽYBŲ prizininkai


2013 m. lapkričio 23 d. vykusios ŠIAULIŲ APSKRITIES JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ OLIMPIADIOS prizininkai


2013 m. vasario 23 d. vykusių XLIII JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ VARŽYBŲ  prizininkai


2012 m. gruodžio 8 d. vykusios ŠIAULIŲ APSKRITIES JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ OLIMPIADOS prizininkai