Informatikos ir matematikos katedros mokslo veiklos kryptys ir jose dirbantis pedagoginis mokslo personalas

 

Prioritetinė mokslo tyrimų kryptis: ANALIZINIAI IR TIKIMYBINIAI DZETA FUNKCIJŲ TYRIMAI

Tematikos: dzeta ir L funkcijų analizinių ir asimptotinių savybių, universalumo, funkcijų funkcinio nepriklausomumo ir nulių pasiskirstymo tyrimai.

Vykdytojai: prof. dr. Renata Macaitienė,  prof. dr. Roma Kačinskaitė,  prof. dr. Darius Šiaučiūnas, prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas, doc. dr. Virginija Garbaliauskienė, lekt. dr. Alesia Kolupayeva, lekt. Mindaugas Stoncelis.

Prioritetinė mokslo tyrimų kryptis: ŽINIOMIS GRINDŽIAMAS MODELIAVIMAS IR SISTEMŲ INŽINERIJA

Tematikos: 

  • informacinių sistemų studijų procesui projektavimas,  diegimas ir analizė; automatizuotas programų sistemų kūrimas; tolimos priklausomybės procesų modeliai. Vykdytojai: doc. dr. Egidijus Paliulis; doc. dr. Asta Slotkienė; doc. dr. S. Ramanauskaitė; prof. habil. dr. Genadijus Kulvietis; doc. dr. Asta Drukteinienė; doc. dr. Vaidas Giedrimas; doc. dr. Liudvikas Kaklauskas, doc. dr. Gražvydas Felinskas, lekt. Lina Tankelevičienė; lekt. dr. Kristina Vaitkuvienė; doc. dr. Vaclovas Sirius, lekt. dr. Valerijonas Dumskis, asist. Asta Margienė;
  • Stochastinio optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas duomenų gavyboje, energetinių procesų kaštų optimizavimas. Vykdytojas doc. dr. Kęstutis Žilinskas;
  • Sistemų skaitinis modeliavimas ir tyrimas, netiesinių reiškinių kompiuterinis modeliavimas. Vykdytoja doc. dr. Sigita Turskienė.

Mokslo tyrimų kryptis: DIFERENCIALINIŲ LYGČIŲ PRADINIAI IR KRAŠTINIAI UŽDAVINIAI

Tematikos:

  • Analizinė išsigimusių dalinių išvestinių diferencialinių lygčių  teorija, diferencialinių lygčių taikymai. Vykdytojai: prof. dr. (HP) Donatas Jurgaitis,  doc. dr. Daiva Korsakienė;
  • Diferencialinėmis lygtimis aprašomi ne-Niutoninių skysčių dinamikos modeliai. Vykdytoja  lekt. dr. Neringa Klovienė

Mokslo tyrimų kryptis: TAŠKINIŲ PROCESŲ TYRIMAI

Tematikos:

  • Atstatymo procesai, taškiniai procesai, didieji nuokrypiai, asimptotinės teorijos. Vykdytojai: doc. dr. Vaidotas Kanišauskas, lekt. Lydija Dronova-Platbarzdė;
  • Statistinių metodų taikymai. Vykdytojai: prof. dr. (HP) Marijus Radavičius, lekt. dr. Karolina Piaseckienė.

 

Periodiniai leidiniai

Leidžiamas žurnalas Šiauliai Mathematical Seminar.

Tarptautinių renginių organizavimas

International Conference on Number Theory dedicated to the 60th birthday of Professor Antanas Laurinčikas (2008.08.11-15).

2 nd International Conference on Number Theory dedicated to the 65th birthday of Professor Antanas Laurinčikas (2013.09.9-13).
      Apie tai:
     * http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-09-10-su-tarptautinis-matematiku-desantas/106862
     * http://etaplius.lt/siauliu-zinios-2013-09-09/

Seminarų organizavimas. Vyksta Matematikos ir informatikos fakulteto seminaras (vadovai prof. habil. dr. A. Laurinčikas ir prof. dr. R. Kačinskaitė), kuriame pranešimus skaito ne tik mūsų universiteto darbuotojai, bet ir kitų Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijų atstovai.