ŽIEDINĖ EKONOMIKA KONKURENCINGIEMS REGIONAMS

Tarptautinė konferencija

2019 m. lapkričio 28 d. 

Šiaulių arena (J. Jablonskio g. 16, Šiauliai)

 REGIONŲ KONKURENCINGUMO KAITOS TENDENCIJOS (mokslinių pranešimų sesija)

Konferencijos organizatoriai: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių universitetas, IQ.

Konferencijos metu verslo atstovai, užsienio ekspertai, tyrėjai diskutuos ir gilinsis į šiuos klausimus: Kaip galima pereinant prie žiedinės ekonomikos didinti regionų patrauklumą investicijoms, didinti pridetinę vertę ir darbo vietų kūrimą bei paskatinti inovacijas? Kaip ekonominės veiklos vykdytojams pasinaudoti antrinių žaliavų vidaus rinkos teikiama nauda?

Mokslinių pranešimų sesijoje "Regionų konkurencingumo kaitos tendencijos" mokslininkai kviečiami diskutuoti šiomis temomis:

 • Ekonomikos pokyčių valdymas
 • Darbo rinkos kaitos tendencijos
 • Finansų rinkų ir institucijų valdymo sprendimai
 • Viešosios politikos ir valdymo sprendimai
 • Kūrybiškumas ir vertės inovacijos
 • Konkurencingos marketingo strategijos
 • Darbuotojų kompetencijų plėtotė gerovės visuomenės plėtrai
 • Organizacijų valdymo modernizavimo sprendimai
 • Darnaus vystymosi strategijos
 • Regionų vadyba, strateginis planavimas ir plėtra
 • Viešųjų paslaugų efektyvumo stiprinimas
 • Tarpsektorinė partnerystė
 • Subsidiarumas ir etika

Dalyvavimas galimas su pranešimu; su pranešimu ir publikacija; tik klausytojui.

Konferencijos kalbos – anglų, lietuvių.

Pranešimų trukmė –10 min.