Vadybos mokslo krypties doktorantų preliminarios disertacinių tyrimų temos

I kursas

Tubutienė Vilma
Karjeros valstybės tarnautojų veiklos vertinimo modelis gero valdymo kontekste (vadovė – prof. dr. Diana Šaparnienė).

II kursas

Bivainienė Lina
Miesto prekės ženklo valdymas darnaus vystymosi kontekste (vadovas – prof. dr. Teodoras Tamošiūnas).

III kursas

Čižauskaitė-Butkaliuk Aurelija
Tinklaveika plėtojant inovacijas kūrybinėse organizacijose (vadovė – prof. dr. Diana Šaparnienė).

IV kursas

Kiurienė Violeta
Savivaldybių administracinės priežiūros instituto veiklos tobulinimas viešojo valdymo pokyčių kontekste (vadovas – prof. dr. Teodoras Tamošiūnas).

Kuprytė Kristina
Integruotas kultūrinių renginių kokybės valdymas internacionalizacijos kontekste (vadovas – prof. dr. Teodoras Tamošiūnas).

Mikolaitytė Jurgita
Tarpsektorinės partnerystės valdymas plėtojant socialines inovacijas vietos savivaldoje (vadovė – prof. dr. Diana Šaparnienė).

V kursas


Meškienė Erika
Laikinojo įdarbinimo kaip lanksčios specialistų nedarbo lygį mažinančios priemonės kokybės valdymas (vadovas – prof. dr. Teodoras Tamošiūnas).

Toleikienė Rita 
Etikos audito modelio konstravimas modernizuojant viešojo sektoriaus valdymą (vadovė – prof. dr. Diana Šaparnienė).