Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:

Informacinių sistemų studijų procesui projektavimas,  diegimas ir analizė.

Stochastinio optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas duomenų gavyboje.
Sistemų skaitinis modeliavimas ir tyrimas.
Automatizuotas programų sistemų kūrimas.
Tolimos priklausomybės procesų modeliai.
Diferencialinių lygčių pradiniai ir kraštiniai uždaviniai.
Daugdarų liečiamosios sluoksniuotės ir jų struktūros.
Analiziniai ir tikimybiniai dzeta funkcijų tyrimai.
Taškinių procesų tyrimai.
Matematikos dėstymo vidurinėje mokykloje tobulinimas.