Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto dalyvavimas projektinėje veikloje:

-
Nuo 2006 m. birželio 2 d. Programų sistemų katedra yra projekto “Lietuvos GRID – lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų tinklas” partneris;

-
 Nuo 2010 m. įgyvendinamas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos (LatLit) projektas ”Cross-border network for adapting mathematical competences in the socio-economical development (MatNet)” .

- 2013 m. įgyvendinamas projektas "Internationale Konferenz und Gastvorlesungen zur analytischen Zahlentheorie", remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis.

-Aplinkotyros ir fizikos katedros projektai