schema regionu pletros institutas atnj

 

Instituto kuruojamų studijų programų komitetai

Ekonomikos studijų programos komitetas

Kuruojamos studijų programos: Ekonomika (B) 6121JX062, 612L10006, Ekonomika (M) 6211JX082, Finansų ir investicijų ekonomika (M) 6211JX083

Pirmininkė doc. dr. Janina Šeputienė

Nariai: doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė
doc. dr. Solveiga Skunčikienė
doc. dr. Lina Garšvienė
Auksė Tutkutė, socialinis partneris, Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė
Laura Dargenytė – Kacilevičienė, absolventė
Raminta Valeikaitė, studentė

Jungtinės bakalauro Ekonomikos ir darnaus verslo studijų programos komitetas

Kuruojama studijų programa: Ekonomika ir darnus verslas (B) 6181JX001, 618L10001

Pirmininkė prof. dr. Diana Cibulskienė

Nariai: prof. dr. Zita Tamašauskienė
prof. dr. Skaidrė Žičkienė
doc. dr. Mariusz Dybal, Ekonomikos institutas, Vroclovo universitetas
Joana Gaidamavičienė, socialinis partneris, Citadele banko Šiaulių filialo valdytoja
Monika Arlauskaitė, absolventė
Inesa Matiliūnaitė, studentė

Anglų filologijos bakalauro studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Anglų filologija (B) 6121NX056, 612Q30006, Anglų filologija ir kita užsienio kalba (B) 6121NX055

Pirmininkė doc. dr. Dalė Roikienė

Nariai: doc. dr. Svetlana Karavajeva
doc. dr. Solveiga Sušinskienė
lekt. dr. Lolita Petrulionė
lekt. dr. Karolina Butkuvienė
Jurgita Mockutė, studentė
Indrė Gailienė, absolventė
Asta Jaseliūnienė, socialinis partneris, Žmogiškųjų išteklių plėtros biuras

Istorijos krypties studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Istorija (B) 6121NX059, 612V10006, Istorija ir politika (M) 6211NX049

Pirmininkė prof. dr. Rita Regina Trimonienė

Nariai: doc. dr. Birutė Kazimiera Salatkienė
lekt. dr. Laura Prascevičiūtė
lekt. dr. Gabrielė Jasiūnienė
Laurynas Giedrimas, studentas
Renata Šauklienė, absolventė
Raimundas Balza, socialinis partneris, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius

Lietuvių filologijos studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Lietuvių filologija (B) 6121NX058, 612U10012, Lietuvių filologija ir komunikacija (B) 6121NX057, 612U10015, Lietuvių kalbotyra (M) 6211NX048, Bendroji ir lyginamoji literatūrologija (M) 6211NX047

Pirmininkė doc. dr. Jolanta Vaskelienė

Nariai: prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė
doc. dr. Rūta Kazlauskaitė
Aušra Gulbinaitė, studentė
Gabrielė Petkuvienė, absolventė
Dovydas Petkus, socialinis partneris, VšĮ Baltų arena ir Naisių vasaros teatras direktorės pavaduotojas, Naisių vasaros teatro ir bendruomenės kultūros rūmų direktorius

Informatikos krypties studijų programos komitetas

Kuruojamos studijų programos: Informacinės technologijos (B) 6121BX027, 612E10009, Informatikos inžinerija (B) 612E10004, Informacinių technologijų valdymas (M) 6211BX001, Programų sistemos (B) 6121BX009

Pirmininkė prof. dr. Sigita Turskienė

Nariai: doc. dr. Liudvikas Kaklauskas
prof. dr. Darius Šiaučiūnas
Jonas Bartkus, socialinis partneris, AB Šiaulių bankas IT tarnybos vadovas
Donatas Kavaliauskas, absolventas, AB TEO, VU doktorantas
Saulius Bušininkas, studentas

Matematikos krypties studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Finansų matematika (B) 6121AX011, 612G17002, Matematika (B) 6121AX010, 612G10005, Matematika (M) 6211AX010

Pirmininkė prof. dr. Renata Macaitienė

Nariai: doc. dr. Virginija Garbaliauskienė
prof. dr. Darius Šiaučiūnas
doc. dr. Vaidas Giedrimas
prof. habil. dr. Jörn Steuding, socialinis partneris, Viurcburgo universitetas, Vokietija
Pranas Gedgaudas, socialinis partneris, AB Šiaulių bankas iždo departamento direktorius
Gediminas Vadeikis, absolventas
Deividas Lesutis, studentas

Biologijos, ekologijos ir aplinkotyros krypčių studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Ekologija ir aplinkotyra (B) 6121DX013, 612C18003, Gamtinių sistemų valdymas (M) 6213DX002, Gamtinė rekreacija (M) 6283DX001

Pirmininkė prof. dr. Ingrida Šaulienė

Nariai: lekt. dr. Martynas Kazlauskas
doc. dr. Laura Šukienė
Rimvydas Tamutis, socialinis partneris, Kurtuvėnų regioninio parko direktorius
Mindaugas Čegys, socialinis partneris, individualios įmonės vadovas
Dovilė Dovydaitytė, studentė
Austė Noreikaitė-Merkelienė, absolventė

Inžinerijos mokslų studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Elektronikos inžinerija ir robotika (B) 6121EX058, Elektronikos inžinerija (B) 612H61003, Elektros inžinerija (B) 612H62004, Išmaniosios gamybos inžinerija (M) 6211EX062, Mechanikos inžinerija (B) 6121EX057, 612H30005, Mechanikos inžinerija (M) 6211EX061, Statybos inžinerija (B) 6121EX056, 612H20003

Pirmininkas lekt. dr. Dainius Balbonas

Nariai: lekt. Edvardas Bielskis
prof. dr. Gintautas Daunys
doc. dr. Sergėjus Rimovskis
lekt. dr. Artūras Sabaliauskas
doc. dr. Dalia Čikotienė
lekt. dr. Loreta Kelpšienė
Sergėj Korsak, socialinis partneris, UAB ,,Milvaras“ gamybos direktoriaus pavaduotojas
Tomas Karčauskas, socialinis partneris, UAB ,,Salda“ inžinierius
Simona Bukantaitė, Arnoldas Bialoglovis, studentai
Linas Lesauskas, Sigitas Kisielius, absolventai

 

Optometrijos studijų programos komitetas

Kuruojama studijų programa: Optometrija (B) 612F36001, 6123CX001

Nariai: doc. dr. Violeta Šlekienė
Kazimieras Bagdzevičius, socialinis partneris, UAB „Baltoptik“, direktorius-kokybės vadovas
Audronė Piežė, studentė
Ingrida Indrijauskienė, absolventė

Jungtinių socialinio darbo studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Socialinis darbas ir socialinis reabilitacija (B) 6181JX002, 618L50001, Socialinis darbas (M) 6281JX006

Pirmininkė lekt. dr. Kristina Rūdytė

Nariai: doc. dr. Daiva Alifanovienė
lekt. dr. Aistė Batūraitė
lekt. Odeta Šapelytė
Rita Orska, Rėzeknės technologijų akademijos (Latvija) atstovė
Iryna Talančuk, Atviro tarptautinio žmogiškosios raidos universiteto „Ukraina“ (Ukraina) atstovė
Aušra Gailiūnienė, socialinis partneris
Ramutė Kiaraitė, absolventė
Danutė Akaveckienė, absolventė, socialinis partneris
Martynas Krasauskas, studentas
Žydrūnė Plungienė, studentė

Socialinės pedagogikos studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Socialinė pedagogika (B) 6121MX043, 612X16003, Socialinė pedagogika (M) 6211MX028

Pirmininkas doc. dr. Darius Gerulaitis

Sveikatos studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Kineziterapija (B) 6181GX001, 618B31001, Visuomenės sveikata (B) 6121GX001

Pirmininkas lekt. dr. Saulius Vaivada

Nariai: lekt. Lina Miliūnienė
lekt. Ilona Dobrovolskytė

Verslo vadybos studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Finansų valdymas (B) 6121LX056, 612N30004, Verslo administravimas (B) 6121LX055, 612N10004, Vadyba (M) 6211LX077

Pirmininkė prof. dr. Skaidrė Žičkienė

Nariai: doc. dr. Jūratė Valuckienė
doc. dr. Milda Damkuvienė
doc. dr. Evandželina Petukienė
lekt. Aida Jankauskienė
Aida Adeikienė, socialinis partneris, Nacionalinės regionų plėtros agentūros direktorė
Giedrė Brazlauskaitė, absolventė, Vadybos studijų programa
Monika Arlauskaitė, studentė, Vadybos studijų programa

Viešojo administravimo studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Viešasis administravimas (B) 6121LX057, 612N70006, Viešasis valdymas (M) 6211LX078

Pirmininkė prof. dr. Laima Liukinevičienė

Nariai: prof. dr. Teodoras Tamošiūnas
prof. dr. Aistė Lazauskienė
lekt. Sigitas Balčiūnas
lekt. Vilma Tubutienė
lekt. dr. Jurgita Mikolaitytė
lekt. Rita Toleikienė
Anželika Gumuliauskienė
Rita Šikšnienė, socialinis partneris, STT Šiaulių valdybos korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė
Rytis Milkintas, absolventas, Viešojo administravimo studijų programa, VšĮ Angelo muziejaus vadovas
Aušra Petrauskaitė, studentė, Viešojo valdymo studijų programa

Regionų plėtros ir valdymo jungtinės magistrantūros studijų programos komitetas

Kuruojama studijų programa: Regionų plėtra ir valdymas (M) 6281LX004

Pirmininkė doc. dr. Vita Juknevičienė, Šiaulių universitetas

Nariai: prof. dr. Diana Šaparnienė, Šiaulių universitetas
prof. dr. Aistė Lazauskienė, Šiaulių universitetas
prof. dr. Teodoras Tamošiūnas, Šiaulių universitetas
lekt. dr. Jurgita Mikolaitytė, Šiaulių universitetas
lekt. Vilma Tubutienė, Šiaulių universitetas
lekt. Beatričė Poškuvienė, Šiaulių universitetas
doc. dr. Jiri Krupka, prodekanas, Pardubicių universitetas
doc. dr. Jan Stejskal, programos garantas, Pardubicių universitetas
dr. Zdenek Brodsky, prodekanas, Pardubicių universitetas
Dalia Dijokaitė, socialinis partneris, Regioninės plėtros departamento prie VRM Šiaulių apskrities skyriaus vedėja
Michal Zítko, socialinis partneris, Pardubicių miesto savivaldybės sekretorius
Busra Demirelisci, absolventė, Šiaulių universitetas