Remiantis numatytais Šiaulių universiteto strategijos, Bolonijos proceso ir Erasmus+ programos tikslais, universitete plėtojama tarptautiškumo skatinimo veikla:

alt sėkmingai naudojama Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS);
alt siekiama modulių, dėstomų užsienio kalba, kokybės užtikrinimo;
alt skatinama tarptautiškumo namuose idėja, įtraukiant į Šiaulių universitete vykdomas studijas užsienio kalba universiteto studentus;
alt skatinamas tarptautinis dėstytojų ir studentų mobilumas;
alt Šiaulių universitete veikia aktyvi studentų - mentorių (pagalbininkų) sistema. Mentoriai  užsienio studentams padeda lengviau integruotis į Universiteto ir miesto bendruomenę, nuolat bendrauja ir padeda įvairiose srityse per visą užsieniečių vizito laiką.

2004 m. rugsėjo 17 d. Bolonijos universitete (Italijoje) Šiaulių universitetas pasirašė Didžiąją universitetų chartiją. Per dvylikos metų laikotarpį Šiaulių universitete susiformavo platus užsienio partnerių tinklas, apimantis visą Europą, taip pat Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Kazachstano, Kirgizijos, JAV, Kanados, Kolumbijos, Korėjos valstybes. Šiaulių universitetas yra pasirašęs 130 dvišalių bendradarbiavimo sutarčių su užsienio aukštojo mokslo institucijomis iš 40 valstybių. Erasmus+ programa remiasi bendradarbiavimu su 90 aukštojo mokslo institucijomis iš 26 Europos valstybių. Universitetas aktyviai dalyvauja tarptautinių organizacijų ir tinklų siūlomuose projektuose ir įvairiuose tarptautiniuose renginiuose. 


Tarptautinių programų ir ryšių tarnyba

Vilniaus g. 88, LT-76285, Šiauliai

tel. 8 41 595742

faksas 8 41 595743

 skype-icon-small Siauliai.University
button-facebook-small International Relations at Siauliai University