SU herbas last

SU herbas last

Šiaulių universitetas – didžiausia aukštoji mokykla Šiaurės Lietuvoje. Universitete siūloma rinktis nuolatinės ar ištęstinės formos studijų programas iš visų 6 studijų sričių: biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų ir menų. Čia vykdomos ne tik bakalauro (pirmosios pakopos), magistrantūros (antrosios pakopos) ir doktorantūros (trečiosios pakopos) studijos, bet ir tęstinio mokymo, neformalaus visuomenės švietimo programos, papildomosios studijos, programos kolegijų absolventams, ketinantiems studijuoti magistrantūroje.

Stojantiesiems siūloma jungtinių studijų programų su Lietuvos bei užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, programų su gretutinėmis studijomis, kurias baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis.

Universitete veikia Mokslo institutas, kurio centruose atliekami moksliniai tyrimai humanitarinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų srityse, veikia E. studijų centras, Šiaulių universiteto gimnazija.

Universitetas sėkmingai dalyvauja miesto, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, vykdo akademinio personalo ir studentų mainus. Palaikomi glaudūs ryšiai su regiono bei šalies įmonėmis, verslo partneriais.

Šiaulių universiteto absolventai, kurių suskaičiuojame daugiau kaip 64  tūkstančiai (nuo 1998 m. – per 36 000) ir tarp kurių yra nemažai žinomų žmonių, sėkmingai dirba Lietuvos ir užsienio įmonėse, kuria savo verslus ir organizacijas.

Visus baigusius šią aukštąją mokyklą skatiname neprarasti ryšio su savo Alma mater!
2016 m. balandžio 16 d. įsteigta oficiali Šiaulių universiteto alumnų asociacija. Visą informaciją apie Šiaulių universiteto alumnų asociaciją – Šiaulių universiteto alumnų asociacijos valdybos, kontrolės komiteto narius, asociacijos narių skaičių ir absolventams aktualias naujienas, veiklas – galite rasti čia: www.sualumnai.lt.

Tapti Šiaulių universiteto alumnų asociacijos nariu galite užpildęs registracijos anketą http://sualumnai.lt/registracija/
Šiaulių universiteto alumnų asociacija Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/SiauliuUniversitetoAlumni/

 

UNIVERSITETO MISIJA IR VERTYBĖS

Esame tam, kad drauge kurtume idėjas, skleistume ir įprasmintume žinias.
Atvirumas. Atviras kiekvienai idėjai ir žmogui.
Atsakomybė. Atsakingas už pozityvius visuomenės pokyčius.
Kūrybingumas. Laisvai mąstantis, kuriantis, nuolat ieškantis.
Veržlumas. Drąsiai priimantis iššūkius ir tobulėjantis.
Bendruomeniškumas. Puoselėjantis draugišką aplinką.