Finasinė informacija

Kiekvienas studentas, konkurso būdu atrinktas dalyvauti ERASMUS+ programoje, turi galimybę gauti ERASMUS stipendiją:

  • kuri skiriama tik nuolatinių studijų visų pakopų ŠU studentams, dalyvaujantiems ERASMUS programoje, nepriklausomai ar jie studijuoja valstybės finansuojamoje vietoje, ar moka už studijas patys. ERASMUS stipendija skiriama studijoms bei praktikai užsienyje;
  • kuri tik dalinai padengia studijų ir/ar praktikos užsienyje išlaidas. Skiriama suma įvairiose šalyse skiriasi, priklausomai nuo pragyvenimo lygio toje šalyje;
  • kurią sudaro dalis pinigų, skirtų iš Europos Komisijos bei dalis iš nacionalinio biudžeto;
Studentai, turintys negalią  gali teikti paraišką papildomai stipendijai gauti. Informacija pateikiama Švietimo mainų paramos fondo tinklapyje.
 
 
Kiekvienas studentas kiekvienoje studijų pakopoje turi teisę gauti stipendiją 12 mėnesių (nepriklausomai nuo mobilumo tipo ir mobilumų skaičiaus):
  • Studijuodamas bakalauro studijų pakopoje studentas gali išvykti 12 mėnesių (pav. 4+4+4; 5+5+2);
  • Studijuodamas magistro studijų pakopoje studentas taip pat gali pasinaudoti 12 mėnesių studijų užsienyje galimybe;
  • Doktorantai taip pat gali išvykti 12 mėnesių studijuoti užsienio aukštojo mokslo institucijoje.
Likus ne mažiau kaip 14 d. iki išvykimo į studijas/praktiką būtina pasirašyti finansinę sutartį Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje:
  • Finansinė sutartis pasirašoma iš užsienio aukštosios mokyklos gavus pakvietimo raštą.
  • Finansinė sutartis reglamentuoja stipendijų išmokėjimo tvarką. Paprastai dalis stipendijos pervedama prieš išvykstant, antra stipendijos dalis pervedama studentui išvykus (išmokėjimo terminas nurodomas finansinėje sutartyje), trečia stipendijos dalis, ne daugiau nei 20% visos stipendijos, pervedama studentui grįžus ir pristačius visus reikiamus dokumentus.
  • Vadovaujantis finansine sutartimi, stipendija bus pervedama į jūsų asmeninę sąskaitą, todėl būtina turėti užsienyje galiojančią mokėjimo kortelę (Visa Electron, Maestro ar kt.) ir žinoti tos kortelės sąskaitos numerį. Siūlome banke pasidomėti pinigų išgryninimo mokesčio dydžiu užsienyje.
  • Pasirašant finansinę sutartį būtina žinoti: savo asmens kodą; asmeninės banko sąskaitos numerį.

 

Stipendijų dydžiai  2019-2020 m.m. 

 
Priimanti šalis
STUDIJOS
EUR/mėn.
PRAKTIKA 
EUR/ mėn.

1 grupė

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

520

700

2 grupė

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

470

650

3 grupė

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija

420

600

* Papildomos stipendijos socialiai remtiniems studentams: 200 EUR/mėn.,  išskyrus praktikoms (Statusui įrodyti, taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir gaunantiems socialines stipendijas).


ERASMUS+ stipendijų dydžiai studijoms 2018-2019 m.m.

I grupė
520 EUR/mėn
II grupė
470 EUR/mėn.
III grupė
320 EUR/mėn
Airija Austrija Bulgarija
Danija Belgija Čekija
Islandija Graikija Estija
Jungtinė Karalystė Italija Latvija
Lichtenšteinas Ispanija Lenkija
Liuksemburgas Kipras Vengrija
Suomija Malta  Kroatija
Švedija Nyderlandų Karalystė Rumunija
Norvegija Portugalija Slovakija
  Prancūzija Sovėnija
  Vokietija Makedonija
    Turkija
     


ERASMUS+ stipendijų dydžiai praktikoms 2018-2019 m.m.

I grupė
700 EUR/mėn
II grupė
650 EUR/mėn.
III grupė
500 EUR/mėn
Airija Austrija Bulgarija
Danija Belgija Čekija
Islandija Graikija Estija
Jungtinė Karalystė Italija Latvija
Lichtenšteinas Ispanija Lenkija
Liuksemburgas Kipras Vengrija
Suomija Malta  Kroatija
Švedija Nyderlandų Karalystė Rumunija
Norvegija Portugalija Slovakija
  Prancūzija Sovėnija
  Vokietija Makedonija
    Turkija