Karjeros edukologija

Ugdymo mokslų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų, dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu)

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Šios programos poreikis grindžiamas, atsižvelgiant į šiuolaikinę darbo rinkos situaciją. Profesinis konsultavimas ir (ar) ugdymas karjerai šiuolaikinėmis sąlygomis tampa tęstiniu, procesu, kuris prasideda mokykloje, tęsiasi pereinamuoju į suaugusiųjų gyvenimą ar jų darbo veiklos laikotarpiu ir yra siekiamas per visą gyvenimą. Todėl programoje ugdymas karjerai analizuojamas įvairių amžiaus ir socialinių grupių aspektais.
  • Programa regia aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie studijose įgyja tiriamąją-analitinę kompetenciją, geba įvertinti siekiamų karjeros tikslų įtaką asmenybės savirealizacijos perspektyvai. Absolventai įgyja daugiafunkcį (politinį, socialinį, edukologinį) profesinės karjeros ir veiklos supratimą, leidžiantį įveikti stereotipus ir planuoti karjeros strategiją daugiakultūrėje, pliuralistinėje demokratinės visuomenės aplinkoje.
  • Absolventai gali teikti profesinio orientavimo ir karjeros planavimo  paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose, aukštosiose mokyklose, profesinio orientavimo centruose, jaunimo darbo centruose, darbo biržose ir kitose formalaus bei neformalaus švietimo institucijose. Galimybė tęsti studijas doktorantūroje.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. Vincentas Lamanauskas, prof. Daiva Malinauskienė, doc. Dalia Augienė, doc. Rima Bakutytė ir kt. Kiekvienais metais paskaitas magistrantams skaito vizituojantys dėstytojai iš Latvijos, Čekijos, Italijos, Brazilijos, Taivano, Pietų Afrikos Respublikos ir kt. valstybių.

ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys vieno iš švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos,švietimo ir ugdymo, andragogikos) grupėsbakalaurodiplomo,papildomųjų studijų metu privalo išlaikyti trūkstamus dalykus: Ugdymo teorijos ir sistemos, Šiuolaikinė didaktika, Edukaciniai tyrimai ir inovacijos.