Karjeros edukologija

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (1,5 m.) (Studijuojami dalykai)

Suteikiama kvalifikacija
Edukologijos magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
1900 Eur
 
Svarbu!
Neturintieji švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, andragogikos, švietimo ir ugdymo) grupės bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Pedagogikos pagrindai, Psichologija, Bendroji didaktika, Auklėjimo teorija ir praktika.
 
Trumpas studijų programos aprašas
Studijų programa rengia kompetentingus karjeros edukologijos specialistus, išmanančius ugdymo(si) ir švietimo karjerai teorines sampratas, gebančius jas taikyti karjeros plėtotei bei strategijų kūrimui nuolat kintančių švietimo ir darbo rinkos poreikių kontekste. Baigę studijas, turėsite karjeros projektavimo kompetencijų, padėsite kitiems asmenims priimti sprendimus dėl savo karjeros, prisitaikyti prie nuolat vykstančių pokyčių.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Studijų programos absolventai gali dirbti profesinio konsultavimo ir karjeros ugdymo specialistais formaliojo ir neformaliojo ugdymo institucijose, teritorinėse darbo rinkos konsultavimo tarnybose ir darbo biržose, įvairiuose informavimo ir konsultavimo centruose. Absolventai gali tęsti studijas edukologijos krypties doktorantūroje.


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

lekt. dr. Jurgita Smilgienė
tel.: (8 41) 595 710 / 393 020

Grįžti