Edukologija

Specializacijos
Švietimo kokybės vadyba, vaiko teisių apsaugos vadyba

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (2 m.). (Studijuojami dalykai)
 
Suteikiama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas.
 
Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
2621 Eur
 
Svarbu!
Neturintieji švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, andragogikos, švietimo ir ugdymo) grupės bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Pedagogikos pagrindai, Psichologija, Bendroji didaktika, Auklėjimo teorija ir praktika.
 
 
Trumpas studijų programos aprašas
Programa rengia plataus profilio edukologijos magistrus, turinčius tarpdisciplininių žinių, būtinų edukaciniams reiškiniams, procesams, sistemoms, organizacijų esmei ir funkcijoms suprasti bei tyrėjo-analitiko veiklai atlikti. Baigę studijas, gebėsite projektuoti įvairaus amžiaus žmonių ugdymą(si) visą gyvenimą skirtingose formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose. Pasirinkę studijų specializaciją, turėsite galimybę plėtoti žinias švietimo kokybės vadybos ar vaiko teisių apsaugos vadybos srityje.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Edukologijos magistrai gali dirbti edukacinį ir administracinį darbą įvairiose švietimo sistemos pakopose, švietimo centruose, šeimos ir vaiko teisių apsaugos institucijose bei organizacijose,verslo ir viešojo administravimo paslaugų sektoriuose, kuriuose personalo organizacinės kultūros pagrindą sudaro mokymas(is). Absolventai studijas gali tęsti edukologijos krypties doktorantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

lekt. dr. Jurgita Lenkauskaitė
tel. (8 645) 93 577Grįžti