Edukologija

Specializacijos
Vaiko teisių apsaugos vadyba, Švietimo vadyba, Edukacinis konsultavimas

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (2 m.). (Studijuojami dalykai)
 
Suteikiama kvalifikacija
Edukologijos magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas.
 
Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
2900 Eur
 
Svarbu!
Neturintieji švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, andragogikos, švietimo ir ugdymo) grupės bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Pedagogikos pagrindai, Psichologija, Bendroji didaktika, Auklėjimo teorija ir praktika.
 
 
Trumpas studijų programos aprašas
Programa rengia plataus profilio edukologijos magistrus, turinčius tarpdisciplininių žinių, būtinų edukaciniams reiškiniams, procesams, sistemoms, organizacijų esmei ir funkcijoms suprasti bei tyrėjo-analitiko veiklai atlikti. Baigę studijas, gebėsite projektuoti įvairaus amžiaus žmonių ugdymą(si) visą gyvenimą skirtingose formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose, spręsti švietimo vadybos problemas arba vykdyti edukacinį konsultavimą.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Edukologijos magistrai gali dirbti edukacinį ir administracinį darbą įvairiose švietimo sistemos pakopose, švietimo centruose, švietimo ir ugdymo institucijose, verslo ir viešojo administravimo paslaugų sektoriuose. Absolventai gali tęsti studijas jungtinėje edukologijos mokslo krypties doktorantūroje.


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

lekt. dr. Jurgita Smilgienė
tel.: (8 41) 595 710 / 393 020Grįžti