TURINYS

Giedrė Čepaitienė
Laiškas: monologo ir dialogo santykis

Laiškas: monologo ir dialogo santykis (Santrauka)
Leter: Relationship between Monologue and Dialogue (Summary)

5
11
12
 Rasa Dobržinskienė
Adresanto ir adresato santykių raiška televizijos reklamose
Adresanto ir adresato santykių raiška televizijos reklamose (Santrauka)
The Expression of Relations between the Addresser and Addressee in Television Commersials (Summary)

14
26
27
 Indra Grietena
Vagueness of Expression in Public Speeches:Interpreter's Strategies and Techniques
Viešųjų kalbų neaiškumas: vertinimo strategijos ir technikos (Santrauka)
Vagueness of Expression in Public Speeches:Interpreter's Strategies and Techniques (Summary)

28
40
41
Justinas Jurkaitis
Pragmatinė komunikemų funkcija
Pragmatinė komunikemų funkcija (santrauka)
The Pragmatic Function of Communicemes (Summary)

42
51
52
Rūta Kazlauskaitė
Žydinčios aguonos vaizdinys lietuvių poezijoje
Žydinčios aguonos vaizdinys lietuvių poezijoje (Santrauka)
The Mental Image of a Flowering Poppy in Lithuanian Poetry (Summary)

53
69
70
Eglė Kontutytė
Germanistinės teksto lingvistikos tradicija: nuo teksto kaip „transfrazinio vieneto“ iki prototipinio teksto
Germanistinės teksto lingvistikos tradicija: nuo teksto kaip „transfrazinio vieneto“ iki prototipinio teksto (Santrauka)
Germanic Tradicition of Text Linguistics: from Text as a  „Suprarhrasal Unit“ to a Prototypical Text (Summary)

71
81
82
Diana Laivaniece
Teksta definiciju varianti lingvistiskaja literatūra un latviešu valodas macibu gramatas
Teksto apibrėžimų variantai lingvistinėje literatūroje ir latvių kalbos vadovėliuose (Santrauka)
Versions of Text Definitions in Linguistic Sources and Latvian School Textbooks (Summary)

83
89
90
Jolanta Lėgaudaitė
Understanding Slang in Translation
Slengo supratimas ir vertimas (Santrauka)
Understanding Slang in Translation (Summary)

91
98
98
Džiuljeta Maskuliūnienė, Regina Kvašytė
Gėlių pavadinimų semantika Janinos Degutytės ir Artūro Guobos poezijoje vaikams
Gėlių pavadinimų semantika Janinos Degutytės ir Artūro Guobos poezijoje vaikams (Santrauka)
Semantics of Flower Names in Poetry for Children by Janina Degutytė and Arturs Goba (Summary)

99
112
113
Susan Robbins
Ethics and Aesthetics of Style: the Import of Stylistic Choices in Academic Prose
Stiliaus etika ir estetika: raiškos pasirinkimo svarba akademinėje prozoje (Santrauka)
Ehics and Aesthetics of Style: the Import of Stylistic Choices in Academic Prose (Summary)

114
122
123
Jolanta Šinkūnienė
Autoriaus poezijos raiška asmeniniais įvardžiais rašytiniame akademiniame diskurse
Autoriaus poezijos raiška asmeniniais įvardžiais rašytiniame akademiniame diskurse (Santrauka)
Personal Pronouns and Authorial Presence in Written Academic Discourse (Summary)

124
140
141
Solveiga Sušinskienė
Nominalization as a Cohesive Device in British Newspaper Editoriols
Nominalizacijos kaip rišlumo priemonė angliškų laikraščių vedamuosiuose straipsniuose (Santrauka)
Nominalization as a Cohesive Device in British Newspaper Editoriols (Summary)

142
149
150
Jolanta Vaskelienė
Lietuvių kalbos žodyne nefiksuoti dariniai ir jų funkcionavaimas Antano Kalanavičiiaus poezijoje
Lietuvių kalbos žodyne nefiksuoti dariniai ir jų funkcionavaimas Antano Kalanavičiiaus poezijoje (Santrauka)
Neologisms and their Functioning in the Poetry of Antanas Kalanavičius (Summary)

151
165
166
Kazimieras Župerka
Frazė ne tas žodis tekste
Frazė ne tas žodis tekste (Santrauka)
The Phrase ne tas žodis (the Wrong Word) in the text (Summary)

167
175
175
   
Informacija autoriams 177