ĮVADAS.
Stefanija Ališauskienė, Darius Gerulaitis, Asta Vaitkevičienė

1. STUDIJŲ PROGRAMŲ MODULIŲ ORGANIZAVIMO, REKONSTRAVIMO METODOLOGIJOS PAGRINDIMAS
Stefanija Ališauskienė, Darius Gerulaitis, Asta Vaitkevičienė

1.1. Studentų tolerencijos, lyčių lygybės ir partnerystės kompetencijų ugdymo(si) aktualumas
1.2. Teorinis metodologinis tolerancijos, lyčių lygybės ir partnerystės kompetencijų ugdymo(si) pagrindimas
1.3. Gebėjimų, apibrėžiančių tolerancijos, lyčių lygybės ir parnerystės kompetencijas, identifikavimas
1.4 Kompetencijų, ugdomų I pakopos Socialinės pedagogikos ir Specialiosios pedagogikos studijų programose, analizė ir rekomendacijos turiniui
1.5. Sąveika „dėstytojas-studentas“ universitetinėse I pakopos Socialinės pedagogikos ir Specialiosios pedagogikos studijų programose ir jos santykis su bendrąja kompetencijų struktūra
1.6. Tolerancijos, lyčių lygybės ir partnerystės gebėjimų ugdymo(si) sstrategijos ir metodai
1.6.1. Kritinio mąstymo taikymas siekiant užtikrinti  socialinių ir specialiųjų pedagogų lyčių lygybės, partnerystės ir tolerancijos ugdymo(si) kompetencijas
1.6.2. Pertnerystės taikymas, siekiant užtikrinti socialinių ir specialiųjų pedagogų lyčių lygybės, partnerystės ir tolerancijos ugdymo kompetencijas
1.6.3. Dalyvaujamasis veiklos tyrimas - pokyčių, ugdant socialinių pedagogų lyčių lygybės, partnerystės ir tolerancijos kompetencijas, proceso esmė
1.6.4. Kooperuotos studijos, ugdančios socialinių ir specialiųjų pedagpgų lyčių lygybės partnerystės ir tolerancijos kompetencijas
1.6.5. Psichodramos metodo taikymas tolerancijos, lyčių lygybės ir partnerystės kompetencijoms ugdyti(s)
2. REKOMENDACIJOS
2.1. Rekomendacijos būsimų specialiųjų pedagogų praktikoje lyčių lygiavertiškumo ugdymo programai ir didaktikai. Irena Kaffemanienė
2.2. Rekomendacijos ir priemonės specialiosios pedagogikos studentams ir dėstytojams bei specialiesiems pedagogams ir mokiniams lyčių lygiavertiškumui lavinti. Lina Miltenienė
2.3. Rekomendacijos ir piremonės socialinės pedagogikos studentams ir dėstytojams bei socialiniams pedagogams ir mokiniams lyčių lygiavertiškumui lavinti. Ingrida Baranauskienė
IŠVADOS
LITERATŪRA