Universiteto taryba patvirtino lėšų, skirtų dėstytojų ir mokslininkų atlyginimo didinimui, panaudojimo tvarką

univ1

univ1

Rugsėjo 29 d. vykusiame Šiaulių universiteto tarybos posėdyje buvo priimtas nutarimas dėl valstybės biudžeto asignavimų, skirtų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti, panaudojimo tvarkos.

Informaciją svarstomu klausimu pateikė Šiaulių universiteto Finansų tarnybos vyriausioji ekonomistė dr. Dovilė Ruplienė. Ji painformavo, jog valstybės biudžeto asignavimai dėstytojų ir mokslininkų atlyginimams padidinti nuo 2018 metų universitetams paskirstomi pagal valstybės finansuojamų studentų („studijų krepšelių“) skaičių. Nors ŠMSM informavo, jog nuo šio rudens pradžios bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo mokytojams bei dėstytojams ir mokslo darbuotojams atlyginimai, lyginant su praėjusių metų rugsėju, didėja vidutiniškai 10 proc., atlyginimo padidėjimas mūsų universiteto dėstytojams, atsižvelgus į valstybės finansuojamų studentų skaičių, bus kitoks. Pasak dr. D. Ruplienės, Šiaulių universitetui 2020 m. dėstytojų ir mokslininkų atlyginimams padidinti nuo šių metų rugsėjo 1 d. yra skirta tik 39,8 tūkst. eurų.

Tarybos patvirtintoje darbo užmokesčio dėstytojams ir mokslininkams didinimo tvarkoje nurodoma padidinimo netaikyti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimų dalims, kurios mokamos kaip valandinis, autorinis atlyginimas, atlyginimas už darbą projektuose ir kt.

Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti, panaudojimo tvarkai buvo pritarta ir rugsėjo 23 d. vykusiame Šiaulių universiteto Senato posėdyje.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti