LKD XX suvažiavime ir valdžioje – Šiaulių skyriaus atstovai

Spalio 26 d. Vilniaus universitete įvyko Lietuvių kalbos draugijos XX suvažiavimas. Jame pirmininkaujant dr. Reginai Kvašytei (Šiaulių univeritetas) ir Vidui Valskiui (Vytauto Didžiojo universitetas) visais balsais patvirtinta LKD veiklos ataskaita, kurią pristatė LKD valdybos pirmininkė prof. Genovaitė Kačiuškienė (Šiauliai).

Suvažiavime išrinkta LKD taryba ir LKD valdyba ateinantiems 3 metams. LKD valdybai toliau vadovaus G. Kačiuškienė, LKD tarybos pirmininke išrinkta dr. Ona Laima Gudzinevičiūtė (Šiauliai), nariais – Algirdas Malakauskas (Šiaulių universitetas, LKD Šiaulių skyriaus pirmininkas) ir Silvija Baranauskienė (Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė, LKD Šiaulių skyriaus pirmininko pavaduotoja).

Suvažiavimo dalyviams surengta 2 valandų ekskursija po Sapiegų rūmus.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Grįžti