Dėl informacijos stojantiesiems į Šiaulių universiteto dalinių studijų Specialiosios pedagogikos programą

f56 1

f56 1

 Gerbiami kandidatai, stojantys į dalinių studijų programą „Specialioji pedagogika“ (97 ECTS, 1,5 m.)

Jūsų pasirinktai studijų programai gali būti gautas projekto finansavimas, jei projekto metu kvalifikaciją tobulinantiems asmenims yra užtikrinama darbo vieta ne mažiau kaip 2 metus po projekto pabaigos.

Pagal patikslintą projekto kvietimo rengėjų informaciją, pretenduojantiems į projekto finansavimą prašome iki 2020 m. gegužės 30 d. pristatyti sutartis trišales sutartis tarp steigėjo (savininko, tos mokymo įstaigos, kurioje dirba projekte dalyvaujantis mokytojas), švietimo teikėjo (kurioje dirba projekte dalyvaujantis mokytojas) ir mokytojo dėl įsipareigojimo užtikrinti mokytojo darbo vietą ne mažiau kaip 2 metus po projekto pabaigos.

Dėl sutarčių sudarymo kreipkitės į savivaldybę ar į ugdymo įstaigą kurioje dirbate ar ketinate dirbti ir pristatyti šias sutartis ŠU Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto priėmimo komisijai, kontaktinis tel. 841 595 850, el. paštas: priemimas@tsi.su.lt

Sėkmės atveju, gavus projekto finansavimą, stojantiesiems bus organizuojamas konkursas į gautas projekto finansuojamas vietas. Pirmenybė studijų finansavimui gauti bus teikiama pateikusiems sutartis.