Dėl koronaviruso stabdomas kontaktinis studijų procesas ir pratęsiamas administracijos nuotolinio darbo terminas

Informacija atnaujinta gegužės 26 d

 
Pasaulio sveikatos organizacijai paskelbus, kad SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 plitimas tapo pandemija ir reaguojant į LR Vyriausybės pateikiamus saugumo nurodymus, nuotolinio darbo terminas Šiaulių universitete pratęsiamas iki gegužės 31 d. imtinai. Susidarius aplinkybėms išlieka galimybė terminą pratęsti.

Remiantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro, Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymais ir Šiaulių universiteto COVID-19 prevencinės darbo grupės siūlymais priimtas sprendimas, kad dėl šiuo metu susidariusios situacijos sukeltos COVID-19 viruso, visa studijų veikla, įskaitant ir studijų atsiskaitymus bei baigiamųjų darbų gynimus Šiaulių universitete iki 2019-2020 m. m. pavasario semestro pabaigos vyks tik nuotoliniu būdu. Išsamesnę informaciją apie darbų gynimo tvarką nuotoliniu būdu pateiks atitinkamų studijų programų administracijos atstovai.

Savo veiklas, garantuodami lankytojų saugumą, pradeda Šiaulių universiteto Biblioteka, Botaniko sodas, Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras.

Pateikiame aktualią informaciją studentams, akademinės bendruomenės nariams ir administracijos darbuotojams

Studijų proceso organizavimas – akademinis personalas (dėstytojai, mokslo darbuotojai), studentai 

Studijų procesas Šiaulių universitete vyksta nuotoliniu būdu. Rekomenduojami šio proceso veiksmai:                                                                                                                                                                  · studijų procesas turi vykti nustatytu tvarkaraščiu, tačiau nuotoliniu būdu: dėstytojai dirba (veda paskaitas, seminarus, konsultuoja, organizuoja atsiskaitymus ir kt.) su visais studentais, įskaitant ir užsienio, naudodami įvairias nuotolinio darbo formas (Moodle, Teams, Skype, Zoom ir / arba kitas pasirinktas programas); bendrauja su studentais el. paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis;                                                                                  · dėstytojai yra atsakingi už savo dalyko nuotolinio dėstymo / atsiskaitymo metodų parinkimą ir kokybę.                                                                                                                                                                                            Remiantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro, Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymais ir Šiaulių universiteto COVID-19 prevencinės darbo grupės siūlymais priimtas sprendimas, kad dėl šiuo metu susidariusios situacijos sukeltos COVID-19 viruso, visa studijų veikla, įskaitant ir studijų atsiskaitymus bei baigiamųjų darbų gynimus Šiaulių universitete iki 2019-2020 m. m. pavasario semestro pabaigos vyks tik nuotoliniu būdu. Išsamesnę informaciją apie darbų gynimo tvarką nuotoliniu būdu pateiks atitinkamų studijų programų administracijos atstovai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Parengta pagal Šiaulių universiteto Studijų prorektorės potvarkį (2020-03-23 Nr. STP-3)

Praktikų organizavimas karantino laikotarpiu – aktuali informacija studentams ir dėstytojams

Studijų procesas Šiaulių universitete vyksta nuotoliniu būdu. Studentų praktikos yra studijų proceso dalis, todėl:                                                                                                                                                · esant galimybei, turi būti sudarytos sąlygas studentams (jei reikia, derinant su socialiniais partneriais) atlikti praktiką nuotoliniu būdu (pvz., pateikti užduotis, kurias studentai gali atlikti namuose, nuotoliniu būdu organizuoti individualius ar grupinius praktikos aptarimus su praktikos vadovais organizacijose ir universitete);     · jei nėra galimybės sudaryti sąlygų studentams praktiką atlikti nuotoliniu būdu, praktika turi būti perkeliama į 2020–2021 m. m. rudens semestrą, suderinus su organizacijomis, kuriose ji turėjo būti atliekama. Vietoj neįvykusios praktikos, turi vykti studijos nuotoliniu būdu, todėl būtina pasirinktą dalyką (studijų programų komiteto pirmininkas turi įvertinti, koks tai būtų dalykas) iš 2020–2021 m. m. rudens semestro perkelti į 2019–2020 m. m. pavasario semestrą ir jį išdėstyti;                                                                                                · paskutinio kurso studentų praktikos organizavimo procesą nusprendžia tos studijų programos komitetas, įvertinęs konkrečią situaciją (pvz., kiek studentų atliko praktiką iš dalies, kiek atlikta praktikos veiklų) ir suderinęs su instituto vadovu;                                                                                                                                                    · apie visus pasikeitimus dėl praktikos, būtina informuoti studentus, taip pat grupės / dalyko praktikos vadovai turi padėti studentams komunikuojant su praktikos vadovu organizacijose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Parengta pagal Šiaulių universiteto Studijų prorektorės potvarkį (2020-03-24 Nr. STP-4)

Administracijos darbuotojų veiklos organizavimas 

Šiaulių universiteto darbuotojai, esant galimybei, turi dirbti nuotoliniu būdu. Padalinių vadovai privalo užtikrinti svarbiausių darbų organizavimą ir vykdymą. Tokiai galimybės nesant, būtina laikytis visų higienos reikalavimų, vengti kontakto su kitais žmonėmis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Darbo organizavimo Šiaulių universitete ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašas

Atmintinė Šiaulių universiteto darbuotojams, dirbantiems ne nuotoliniu būdu

Atmintinė Šiaulių universiteto darbuotojams, dirbantiems ne nuotoliniu būdu

Tarptautinės komandiruotės

Nuo rytojaus yra atšaukiamos visos bendruomenės narių komandiruotės į užsienio šalis. Ypatingai raginame susilaikyti nuo kelionių į viruso židinių šalis. Stabdomos ir visos bendruomenės narių komandiruotės Lietuvoje.      Esant ypatingai svarbai į komandiruotę bus išleidžiama tik su akademinio arba neakademinio padalinio vadovo pritarimu. Jeigu į tokią komandiruotę yra išvykstama, 14 dienų karantinas po komandiruotės yra privalomas.

Renginiai

Nurodytu laikotarpiu visi renginiai universitete turi būti perkeliami į vėlesnę datą, vykdomi nuotoliniu būdu arba atšaukiami.

Studentai, grįžtantys iš užsienio šalių

Studentai, grįžtantys iš ERASMUS+ programos ir kitų tarptautinių mainų iniciatyvų, turi karantinuotis ne bendrabučiuose, o asmeninėje, uždaroje erdvėje, kurioje nėra bendro naudojimo patalpų, o studijas tęsti nuotoliniu būdu, kaip nurodyta ankstesniuose punktuose.

Šiaulių universiteto Bibliotekos darbo organizavimas

Darbo laikas gegužės 18–31 d. – 10.00–18.00 val. (I–V darbo dienomis);                                                Biblioteka atnaujina teikiamas paslaugas (išskyrus Valandinę vaikų priežiūrą, ekskursijas, edukacijas), laikantis saugumo reikalavimų;                                                                                                                                • leidinius iš anksto užsakykite internetu;                                                                                                •  delspinigiai karantino laikotarpiu (nuo kovo 17 d. iki gegužės 31 d.) nebus skaičiuojami;                    •  jei nutraukiate darbo sutartį ar studijas universitete, leidinius privalote grąžinti darbo dienomis nuo 10 val. iki 15 val.;                                                                                                                                                  • naudokitės el. ištekliais, nuorodas rasite https://biblioteka.su.lt;                                                    •  konsultacijos dėl informacijos paieškos mokslinėse duomenų bazėse el. paštu: jurate.antukiene@su.lt, vilija.leviniene@lib.su.lt, akvilina.deveikyte@lib.su.lt;                                                                                        •  konsultacijos dėl baigiamųjų darbų įkėlimo į ELAB'ą el. paštu etd@lib.su.lt; išsamią darbų įkėlimo instrukciją rasite čia (https://biblioteka.su.lt/wp-content/uploads/2020/04/baigaimuju-darbu-ikelimas_eLABa1.pdf);                                                                                                                                          •  karantino laikotarpiu konsultuosime jus el. paštu ar telefonu jums rūpimais klausimais darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. (https://biblioteka.su.lt/kontaktai);                                                                            •  savaitgaliais neteikiamos jokios paslaugos ir konsultacijos.                                                                                                                                                                                                                                                Rekomendacijos ir papildoma informacija besilankantiems Biblitoekoje                                                                                                                                                                                                                                          • Nerekomenduojama bibliotekoje lankytis asmenims virš 60 m. ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis;                • Lankytojai į vidų gali patekti ir būti viduje tik su veido kaukėmis, papildomai rekomenduojama mūvėti pirštines. Viduje nusiimti kaukę griežtai draudžiama.                                                                                                                • Karantino laikotarpiu Bibliotekos viduje negalima vartoti maisto produktų, gėrimų.                                              • Draudžiama lankytis bibliotekoje, jei karščiuojate (37,3 °C ir daugiau) ar turite ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).                                              • Bibliotekoje neperstumdykite baldų (kėdžių, stalų ir pan), nes atstumas tarp bibliotekos erdvėse esančių baldų padidintas užtikrinant ne mažesnį nei 2 metrų atstumą tarp asmenų.                                                                      • Aplinkos valymas ir dezinfekcija bibliotekos patalpose atliekama nustatytu laiku (12.00–12.20 val., 14.00–14.20 val. ir 16.00-16.20 val.). Tuo laiku lankytojai nėra aptarnaujami.                                                                                • Grąžintos knygos karantinuojamos 7 dienas. 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Bendros rekomendacijos ir naudingos nuorodos

Norime atkreipti dėmesį, kad atsakomybę už savo sveikatą ir kitų žmonių saugumą prisiimate ir Jūs:                • jeigu esate neseniai grįžę iš užsienio šalių, kurios priklauso rizikos zonai, ar bendraujate su iš ten grįžusiais asmenimis – kruopščiai sekite savo sveikatos būklę, pasitikrinkite;                                                                  • dažnai ir kruopščiai plaukite rankas su muilu. Laikykitės kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę). Venkite artimo kontakto su asmenimis, kuriems pasireiškia čiaudulys, kosulys, karščiavimas ar kiti į gripą panašūs simptomai;                                          • vėdinkite patalpas;                                                                                                                                            • venkite viešojo transporto ir esant galimybėms į reikiamas vietas važinėkite savo transporto priemone.  Primename, kad virusui paveikesni yra vyresnio amžiaus asmenys, ypač sergantys lėtinėmis ligomis. Raginame išlaikyti rimtį, bet tuo pat metu ir būti budrius, saugoti save ir aplinkinius.

Aktualios nuorodos su bendra informacija apie situaciją dėl SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 plitimo Lietuvoje ir pasaulyje 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija                                                                                  Svarbiausia informacija lrv.lt                                                                                                                                Aktuali informacija Šiaulių miesto savivaldybės puslapyje                                                                               Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos ir įžvalgos koronaviruso tematika                            COVID19 poveikis Erasmus+ studentams

Information in English

More information about COVID-19 see HERE

 

 

Jeigu turėtumėte klausimų prašome kreiptis į Komunikacijos ir rinkodaros tarnybą el. p. sonata.tenyte@su.lt, tel. (8 41) 393 010. Informuosime, pakonsultuosime arba nukreipsime į pagal klausimo tematiką atsakingus kitus Šiaulių universiteto padalinius.

 

Grįžti