Vandos ir Vytauto Šliūpų vardinės stipendijos

Sliupas 1913

Sliupas 1913

2020 m. kovo mėnesį Šiaulių universitete septintą kartą skelbiamas konkursas Vandos ir Vytauto Šliūpų stipendijoms gauti.

Stipendijų tikslas - įvertinti svarbiausius darbus, susijusius su dr. Jono Šliūpo archyve arba kituose informacijos šaltiniuose sukauptos medžiagos tyrimais, jo iškeltais esminiais kultūros, istorijos, visuomenės plėtros, tikėjimo išpažinimo klausimais, mažai žinomais istoriniais bei biografiniais faktais, susijusiais su Lietuva ir Šiaulių kraštu. Stipendijos skiriamos Šiaulių universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų srities bakalauro ir (ar) magistro programų absolventams už šiais metais apgintus geriausius baigiamuosius darbus lietuvių kalba. Kandidatus stipendijoms gauti konkurso tvarka atrinks Universiteto rektoriaus įsakymu patvirtintas Vandos ir Vytauto Šliūpų stipendijos komitetas.

2020 m. stipendijoms skirta tūkstantis penki šimtai eurų, kurios laimėtojams bus įteiktos birželio mėn.

Aušrininkas dr. Jonas Šliūpas gimė Šiaulių krašte. Vėliau, gyvendamas Šiauliuose, paliko gana gilų pėdsaką miesto kultūriniame bei visuomeniniame gyvenime. Jo jauniausias sūnus Vytautas Jonas Šliūpas Kalifornijoje įkūrė tėvo dr. Jono Šliūpo archyvą, kuris 2009 m. buvo perkeltas į Šiaulių universiteto biblioteką. 2014 m. vasario 13 d. Vanda ir Vytautas Šliūpai pasirašė su Šiaulių universitetu Paramos sutartį, pagal kurią buvo įsteigtos vardinės stipendijos, skirtos aušrininko dr. Jono Šliūpo atminimui pagerbti. Vytautas Jonas Šliūpas pabrėždavo, kad įsteigti stipendijas paskatino noras artimiau supažindinti studentus su garbingais istoriniais ir kultūriniais Lietuvos pasiekimais ir įdiegti jiems didesnę meilę savo gimtajam kraštui – Lietuvai.

Stipendijos mokamos iš Vandos ir Vytauto Šliūpų testamentu paliktų asmeninių lėšų. Nuo 2014 m. įteikta 16 stipendijų.

Paraiškas prašome teikti Šiaulių universiteto mokslo ir meno prorektoriaus sekretorei-referentei Danguolei Gaudinskaitei (P. Višinskio g. 38, karantino metu paraiškas galite palikti budinčiai su nuoroda - D. Gaudinskaitei) arba siųsti el. paštu daiva.korsakiene@su.lt iki 2020 m. birželio 5 d.

 

 Daugiau informacijos apie dokumentų pateikimo sąlygas rasite ČIA

Šiaulių universiteto bibliotekos informacija
Grįžti