Vaikystės studijų studentai – aktyvūs pedagoginių kompetencijų kėlimo projektų dalyviai

edu 2020 02 11 13

edu 2020 02 11 13

Šiaulių universitetas vertinamas kaip viena stipriausių ugdymo srities specialistus ruošiančių aukštųjų mokyklų Lietuvoje. Tad šalia pagrindinio studijų turinio pedagoginius dalykus studijuojantys studentai turi galimybę gilinti savo žinias, kelti kompetencijas dalyvaudami įvairiuose kūrybiškumą skatinančiuose projektuose ir bendrose veiklose su ugdymo mokslų srities profesionalais.

Vasario 11 d. Šiaulių universiteto Edukologijos institute vyko Vaikystės studijų programų komiteto narių ir studentų posėdis, kurio metu būtent ir aptartas būsimųjų pedagogų aktyvumas ir įsitraukimas į papildomus projektus studijų metu. 2019 m. antroje pusėje studentai dalyvavo net 3 projektuose su pedagoginių kompetencijų kėlimu susijusiuose projektuose.

Projektinių veiklų tikslas – dar aukštesnės būsimųjų pedagogų kompetencijos 

Per pastaruosius mėnesius Šiaulių universiteto  Edukologijos instituto studentai dalyvavo 3-uose projektuose – „eTwinning“ mokymuose, Šiaulių miesto savivaldybės inicijuotoje Steam junior programoje ir projekte „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai“. Projektų ir mokymų tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, gilintis į studijų bei profesijos pasirinkimą lemiančių motyvuojančių ir demotyvuojančių veiksnių aspektus. Projektas „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai“ vykdytas bendradarbiaujant su Klaipėdos kolegija. edu 2020 02 11 14

edu 2020 02 11 14

Šiaulių universiteto Edukologijos instituto dėstytoja doc. dr. Erika Masiliauskienė sako, kad „eTwinning“ mokymai, Steam junior programa ir projektas „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai“ skatino plėtoti būsimųjų pedagogų projektinės veiklos kompetencijas: „Vaikystės studijų programų komitetas ieško įvairių papildomų iniciatyvų prie kurių galėtų prisijungti kuruojamų studijų programų studentai ir tokiu būdu įgytų papildomų, pedagoginei veiklai būtinų gebėjimų. 2019–2020 m. m. rudens semestre esminis dėmesys buvo skirtas būsimųjų pedagogų projektinės veiklos kompetencijoms plėtoti. Tad studentai turėjo galimybę dalyvauti „eTwinning“ mokymuose, asistuoti mokslininkams ir tyrėjams įgyvendinant Steam junior programą ir vykdyti projektines tyrimines veiklas įgyvendinant projektą „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai“.

Patirtys, skatinančios pasitikėjimą pedagogo profesijos perspektyvomis

edu 2020 02 11 19

edu 2020 02 11 19

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams yra labai svarbu nuolat gilinti įgytas kompetencijos, mokytis naujų, vaikų kūrybiškumą skatinančių dalykų.  Kitas svarbus aspektas yra dalykinis specialisto pasirengimas – ugdymą reglamentuojančių dokumentų žinojimas, nusimanymas apie Lietuvos ir visos Europos švietimo padėtį, profesinių kompetencijų kėlimo galimybės ir pedagogo įvaizdžio problematika visuomenėje. 

Viena iš projekto „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai“ dalyvių studentė Aušra Bartašė teigia, kad veiklos panašaus pobūdžio projektuose  suteikia ne tik naujų kompetencijų, bet ir skatina geriau pažinti savo pačios galimybes ir pedagoginio darbo vertę: „Dalyvaujant projekte teko labiau įsigilinti į bendrą aukštojo mokslo padėtį, skaidrumą Lietuvoje ir visoje Europoje, pedogogo darbo konkurencingumą, lankstumą ir pan. Ši patirtis sustiprino mano pasitikėjimą pačia savimi, kaip savo srities specialiste ir tuo pačiu pedagogo profesijos perspektyvumu“.

Veiklos, kuriose dalyvavo Šiaulių universiteto mokslininkai ir būsimieji pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai

Steam junior programa

Šiaulių universiteto mokslininkai ir tyrėjai (doc. dr. Erika Masiliauskienė, dr. Jurgita Lenkauskaitė, lekt. Ingrida Donielienė) 2019 m. lapkričio–gruodžio mėn. įgyvendino veiklas pagal Šiaulių miesto savivaldybės Steam junior programą. Vedamų veiklų asistavimui buvo pakviesti būsimieji pradinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Į šias veiklas įsijungė I ir IV kurso studentai: Akvilė Bušininkaitė, Melika Pakalnytė, Lukas Rašimas.

„eTwinning“ mokymai

Vaikystės studijų programų komitetas bendradarbiaudamas su Šiaulių miesto Juventos progimnazijos mokytoja Aurelija Dirginčiene sudarė galimybes norintiems studentams tobulinti kompetencijas mokantis dirbti „eTwinning“ platformoje. Šia galimybe pasinaudojo pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo II kurso studentės Marija Elijošiūtė ir Gabija Elijošiūtė

Projektas „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai“ edu 2020 02 11 15

edu 2020 02 11 15

Šiaulių universiteto Edukologijos institutas 2019 m. vasario–gruodžio mėn., bendradarbiavimas su Klaipėdos kolegija, vykdė projekto „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai“ veiklas. Prie šio projekto veiklų prisijungė II–IV kurso studentės – Sigita Bakaneckaitė, Inesa Milkintaitė, Gerda Karosaitė, Aušra Bartašė. Projektas yra finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis. 

 

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.

Tomo Andrijausko nuotr.

Grįžti