Prof. V. Lamanauskas domėjosi gamtamokslinio ugdymo situacija Taivane

Šiaulių universiteto Edukologijos institute įsikūrusi gamtamokslinio ir technologinio ugdymo ugdymo mokslininkų grupė, vadovaujama prof. Vincento Lamanausko, kartu su kitų šalių mokslininkais intensyviai vykdo įvairius projektus, atlieka tyrimus, leidžia gamtamokslinio ugdymo leidinius mokytojams ir mokiniams.

Praėjusių metų pabaigoje pedagogų bendruomenei buvo pristatyti nauja doc. dr. Violetos Šlekienės, doc. dr. Renatos Bilbokaitės, doc. dr. Loretos Ragulienės ir pedagogės praktikės Ingridos Donelienės metodinė priemonė „STEAMuko kelionė rudenėliu“ (dvi knygos – mokytojams ir mokiniams), o gruodžio pabaigoje tarptautinėje konferencijoje Taivano nacionaliniame Chiay universitete dalyvavo prof. V. Lamanauskas.

Lamanauskas 12

Lamanauskas 12

Tarptautinėje konferencijoje „Dirbtinio intelekto vystymas ir jo poveikis švietimo lyderystei bei inovacijoms“, kurioje taip pat dalyvavo mokslininkai iš Taivano, JAV, Japonijos ir P. Korėjos, prof. V. Lamanauskas pristatė pranešimą „STEAM mokymas Lietuvoje: situacija, tobulinimas, kryptys“, dalyvavo diskusijose, aptarė bendradarbiavimo galimybes su kitų šalių mokslininkais.

Pasak prof. V. Lamanausko, Šiaulių universitetas buvo reprezentuotas puikiai – visoje konferencijos sklaidoje buvo minimas Šiaulių universiteto vardas. Užsienio mokslininkai domėjosi gamtamokslinio ugdymo situacija mūsų šalyje, klausinėjo apie STEAM centrų veiklą Lietuvoje.

„STEAM centrai Lietuvoje atsirado visai neseniai, o ten šis procesas vyksta jau ne vienerius metus. Tokie centrai yra įsteigti mokyklose, kur yra įrengtos šiuolaikinės ir neprastai aprūpintos laboratorijos, darbo kambariai, auditorijos. Apskritai, STEAM nėra jokia naujiena visame jų regione – Singapūre, Taivane, P. Korėjoje, Japonijoje ir kt.“

Lamanauskas 6

Lamanauskas 6

Pasak prof. V. Lamanausko, diskusijose ir pokalbiuose su kitų šalių atstovais paaiškėjo, kad STEAM veikla yra reikšminga gamtamokslinio ugdymo dalis, skatinanti mokinių gamtos procesų pažinimą, kūrybiškumą, inžinerinį raštingumą. Prof. V. Lamanauskas: „Mus, lietuvius, pradėjusius steigti STEAM centrus, gyrė ir amerikiečiai – kolegos iš Stoktono (Stockton University) universiteto (JAV). Jų nuomone, mūsų STEAM centrų modelis yra panašus į amerikietiškąjį, kai ugdymo procese randasi vietos technologijoms, inžinerijai, ir net menams“.

Lamanauskas 7

Lamanauskas 7

Viešnagės Chiayi universitete metu prof. V. Lamanauskas dalyvavo iškilmingoje sutarties tarp Stoktono (JAV) ir Chiayi universitetų pasirašymo ceremonijoje. Šia sutartimi šie universitetai įtvirtino siekį kartu vykdyti kai kurias jungtines studijų programas. Taivano universiteto vadovai mano, kad kokia nors jungtinė studijų programa ateityje galėtų atsirasti ir bendradarbiaujant su Šiaulių universitetu.

Lamanauskas 3

Lamanauskas 3

Prof. V. Lamanauskas lankėsi ir mokyklose, domėjosi Taivano ugdymo sistema, mokymo programomis, sąlygomis. Pasak profesoriaus, Taivano mokyklos palieka labai gerą įspūdį. „Valstybė investuoja į švietimą, skiriamos lėšos ne tik pastatams, įrangai, bet ir mokytojų atlyginimams, nes mokytojų profesija ten laikoma prestižine. Pastebėjau, kad gamtamokslinis ugdymas yra integruotas į mokymo programas“, – sako prof. V. Lamanauskas.

Prasidėjus naujiesiems metams prof. V. Lamanauskas tęsia pradėtus darbus. „Viena mano darbo kryptis – bendras tyrimas su rumunais apie mobiliųjų technologijų panaudojimą gamtos dalykų mokymo procese, kita – tyrimas apie būsimųjų pradinių klasių mokytojų ir jau dirbančių mokytojų gamtamokslinę kompetenciją ir dalykines žinias. Reikia pastebėti, jog pastaroji sritis Lietuvoje yra ypač apleista ir palikta likimo valiai. Mes kalbame apie STEAM vyresniesiems mokiniams, tačiau nežinome, koks mokytojų pasirengimas pradinukų ugdymo procese. Taigi, pasinaudodami ispanų sukurtu diagnostiniu tyrimo instrumentu, pabandysime sužinoti, kokia šiuo metu situacija yra Lietuvoje“, – sako Šiaulių universiteto Edukologijos instituto gamtamokslinio ir technologinio ugdymo ugdymo mokslininkų grupės vadovas prof. V. Lamanauskas.

Šiaulių universitetas kol kas nėra aktyvus Taivano universitetų partneris, tačiau trumpalaikėms studijoms taivaniečių į Šiaulius atvyksta kasmet. Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnybos duomenimis, šių metų pavasario semestre Šiaulių universitete studijuos trys studentės iš Taivano. Chiayi universiteto vadovai norėtų sulaukti studentų ir iš Šiaulių universiteto, tačiau lietuvaičiai vykti į Taivaną trumpalaikėms studijoms kol kas nesiryžta.

Zenonas Ripinskis
Vincento Lamanausko asmeninio archyvo nuotraukose:
viešnagės Taivane akimirkos
 

 

 

 

 

Grįžti