Tarptautinėje konferencijoje – regionų konkurencingumo kaitos tendencijos ir žiedinės ekonomikos perspektyvos

region5

region5

Lapkričio 28 d. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kartu su Šiaulių universitetu ir žurnalu IQ Šiaulių arenoje  surengė tarptautię konferenciją „Žiedinė ekonomika konkurencingiems regionams“. Jos metu taip pat vyko Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto surengta mokslinių pranešimų sesija „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos“, kurioje pranešimus skaitė Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, JAV mokslininkai.

region6

region6

Konferencijos plenarinio posėdžio metu tarp kitų pranešimų buvo pristatytas ir išsamus laikinai Šiaulių universiteto mokslo ir meno prorektorės pareigas einančios, universiteto Regionų plėtros instituto profesorės dr. Dianos Cibulskienės pranešimas „Žiedinės ekonomikos elementai Šiaulių miesto strateginiuose dokumentuose, proveržio kryptys“. „Atlikau Šiaulių miesto strateginių dokumentų analizę, tyrinėjau kaip juose išryškintas žiedinės ekonomikos principų taikymas. Pastebėjau, kad visuose strateginiuose dokumentuose yra išryškinta atliekų rūšiavimo būtinybė, taršos mažinimas ir aplinkos kokybė, atsinaujinančių energijos šaltinių taikymas. Pranešime akcentavau, jog strateginiuose dokumentuose pasigedau, kad mažai kalbama apie investicijas įmonėse, apie jų skatinimą įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus. Beje, šiuo metu yra rengiama išmanaus Šiaulių miesto SMART strategija. Norėtųsi, kad šioje naujoje strategijoje mano minėti elementai būtų dar labiau akcentuojami“, – kalbėjo prof. D. Cibulskienė.

Konferencijos dalyvius ir svečius pasveikino laikinai Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas einantis prof. Darius Šiaučiūnas.

region10

region10

Mokslinių pranešimų sesijos „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos“ darbas vyko keturiose sekcijose: Regionų konkurencingumo veiksniai (moderatoriai – doc. dr. Evandželina Petukienė, doc. dr. Danguolė Šavareikienė), Sumanus regionų valdymas (moderatoriai – prof. dr. Teodoras Tamošiūnas, lekt. Anželika Gumuliauskienė), Sustainable regional planning and governance (angl. k.) (moderatoriai – prof. Skaidrė Žičkienė, lect. Vilma Tubutienė) ir Socio-economic challenges towards circular economy (angl. k.) (moderatoriai – prof. dr. Zita Tamašauskienė, doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė-Balčiūnienė).

region9
region9
region13
region13
region8
region8
region11
region11

 Iš viso buvo perskaityti 29 pranešimai, net 11 iš jų – Šiaulių universiteto mokslininkų.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti