Šiaulių universitete mokslinę-tiriamąją praktiką pradėjo socialinio darbo magistrantai iš Ukrainos

Ukraina 2019 10 02 4

Ukraina 2019 10 02 4

Spalio 2 d. iš Ukrainos į Šiaulių universitetą atlikti mokslinės-tiriamosios praktikos atvyko 15 jungtinės Šiaulių universiteto ir Kijevo atvirojo tarptautinio žmogiškosios plėtros universiteto „Ukraina“ socialinio darbo studijų programos magistrantų iš Ukrainos. Vizito tikslas – susipažinti su socialinio darbo sistema Lietuvoje, atlikti tyrimus socialines paslaugas teikiančiose institucijose.

Pirmajame susitikime su Šiaulių universiteto Edukologijos instituto socialinio darbo studijų programos komiteto vadovais buvo aptartos mokslinės-tiriamosios praktikos eiga, pasikeista nuomonėmis apie socialinių paslaugų teikimo abiejose šalyse ypatumus ir galimybes.

Ukraina 2019 10 02 5

Ukraina 2019 10 02 5
Socialinio darbo jungtinės studijų programos studentams iš Ukrainos numatyta intensyvi vizito Šiauliuose programa. Pirmąją viešnagės dieną jie jau lankėsi Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre, susitiko su magistro baigiamųjų darbų konsultantais, dirbo universiteto bibliotekoje.

Svečiai iš Ukrainos taip pat lankysis Šiaulių miesto savivaldybės savarankiško gyvenimo namuose Rėkyvoje, Šiaulių darbo rinklo mokymo centre, viešojoje įstaigoje „Motinos Teresės šeimų namai“, Šiaulių vyskupijos vaikų dienos centre, dalyvaus Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „SHELDON: mokinių, turinčių emocijų, elgesio ir mokymosi sunkumų, išmanusis mokymosi inovacijos intervencijos modelis“, susitiks su socialinio darbo jungtinės studijų programos Šiaulių universiteto studentais.

Jungtinę studijų programą socialinis darbas Šiaulių universitetas kartu su Kijevo atviruoju tarptautiniu žmogiškosios plėtros universitetu „Ukraina“ vykdo nuo 2015 metų. Šios programos absolventams išduodami abiejų universitetų diplomai, o įgytas socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis suteikia galimybę sėkmingiau konkuruoti ne tik nacionalinėje, bet ir tarptautinėje darbo rinkoje.

Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.

 

Grįžti