Dalinės studijos Meksikoje

Paraiškas gali teikti tik LR piliečiai, studijuojantys arba dirbantys Lietuvos mokslo ir studijų (toliau – MSI) institucijose:

Dalinėms studijoms – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros, rezidentūros, meno aspirantūros studijų studentai (taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai);

Paskutinio kurso studentams finansavimas bus skiriamas tik pateikus įstojimą į Lietuvos MSI patvirtinančius dokumentus.

Daugiau informacijos:

https://stipendijos.lt/galimybes/kvieciame-teikti-paraiskas-studijoms-meksikoje/