MUZIKOS IR MENO DALYKŲ DĖSTYTOJŲ DARBAS UŽSIENIO INSTITUCIJOSE 

Instituto dėstytojai, išvykę 2014 m. pagal ERASMUS mainų programą

Eil.Nr. Dėstytojo vardas, pavardė Šalis Institucija Datos
  Vytautas Žalys Austrija Linco privati pedagoginė aukštoji mokykla 2014.10.28 – 10.30
  Vilija Lesauskienė Austrija Graco katalikiškoji pedagogikos aukštojimokykla 2014.10.28 – 10.30
  Adas Toleikis Portugalija Menų ir dizaino aukštoji mokykla (ESAD) 2014.12.02 – 12.04
  Irena Ambrazienė Austrija Graco katalikiškoji pedagogikos aukštoji. mokykla 2014.04.27 – 05.01
  Vilija Lesauskienė Čekija Tomo Bato universitetas Zlyne 2014.03.31 – 04.04
  Ieva Kavaliauskaitė Portugalija Brangansos politechnikos aukštoji mokykla 2014.05.09 – 05.09

Instituto dėstytojai, išvykę 2015 m.

Eil.Nr. Dėstytojo vardas, pavardė Šalis Institucija Datos
  Vaiva Kovieraitė Lenkija      Marijos Kuri-Skladovskos universitetas Liubline     2015.10.13 – 10.15
  Ieva Kavaliauskaitė Turkija Suleyman Demirel universitetas 2015.10.20 – 10.22
  Ieva Kavaliauskaitė Turkija Gazi universitetas 2015.05.26 – 05.28

Instituto dėstytojai, išvykę 2016 m.

Eil.Nr. Dėstytojo vardas, pavardė Šalis Institucija Datos
  Ieva Kavaliauskaitė Čekija       Jan Evangelista Purkyne universitetas                   2016.04.18 – 04.21