Senate A. Toleikiui suteiktas vaizduojamųjų menų srities docento pedagoginis vardas

sen 06 12 2

sen 06 12 2
Birželio 12 d. įvykusiame Šiaulių universiteto senato posėdyje buvo svarstyti šeši klausimai.

Posėdžio pradžioje buvo patvirtinti keturi nauji Šiaulių universiteto studentų atstovybės deleguoti į senatą nariai. Nutarta patvirtinti šiuos naujus senato narius: specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programos I kurso studentę Moniką Bušmaitę (vietoje Arno Paškevičiaus) dirbsiančią senato Plėtros ir finansų komisijoje, anglų filologijos studijų programos I kurso studentą Darių Joną Eidimtą (vietoje Pauliaus Mikšiūno), dirbsiantį senato Studijų komisijos nariu, anglų filologijos studijų programos I kurso studentą Paulių Laduką (vietoje Žygimanto Ruškaus), dirbsiantį senato Mokslo ir meno komisijoje ir senato valdyboje ir kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programos I kurso studentę Ievą Šukytę (vietoje Radvilės Abromaitytės), dirbsiančia senato Plėtros ir finansų komisijoje. Naujai patvirtinti senato narai turės teisę balsuoti svarstomais senato posėdžių klausimais.

Senatas svarstė ir patvirtino studijų kainų ir įmokų už studijas 2019–2020 m. m. priimamiems 2019 m. į Šiaulių universitetą studentams pakeitimus.

Posėdyje buvo pristatyti ir patvirtinti Šiaulių universiteto prioritetinių mokslo ir meno krypčių pakeitimai ir Šiaulių universiteto mokslininkų grupių pavadinimai.

Po pristatymo balsavimu buvo patvirtinti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatų pakeitimai, kuriuos pristatė prof. dr. Renata Macaitienė.

Posėdžio pabaigoje buvo balsuojama dėl vaizduojamųjų menų srities docento pedagoginio vardo suteikimo doc. Adui Toleikiui. Balsavimu buvo nutarta docento pedagoginį vardą Adui Toleikiui suteikti.

Kitas Šiaulių universiteto tarybos narių rinkimams skirtas posėdis įvyks birželio 27 d. 11 val. Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje (IV aukštas, 413 a.).

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti