Šiaulių universitete – Nebraskos universiteto Omahoje (JAV) prof. Roberto Blairo paskaitos

Omaha 1

Omaha 1
Šiaulių universiteto kvietimu Šiauliuose vieši viešojo valdymo profesorius iš Nebraskos universiteto Omahoje (JAV) prof. Robertas Blairas. Jis skaitys paskaitas Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto magistrantams, rengs seminarus diskusijas, taip pat surengs viešą paskaitą-diskusiją Šiaulių miesto savivaldybėje.

Omaha 7

Omaha 7
Gegužės 8 d. prof. R. Blairą Šiaulių universiteto rektorate priėmė universiteto administracijos vadovai. Susitikime su svečiu iš JAV, jau ne pirmą kartą viešinčiu Šiaulių universitete, dalyvavo laikinai Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas einantis prof. Darius Šiaučiūnas, mokslo ir meno prorektorė prof. Diana Cibulskienė, Studijų ir tarptautinių programų tarnybos direktorė Regina Karvelienė, Regionų plėtros instituto direktorė dr. Lina Garšvienė, studijų prorektoriaus padėjėja prof. Laima Liukinevičienė, lektorė Vilma Tubutienė. Susitikimo metu aptartos kai kurios aukštojo mokslo problemos Lietuvoje ir JAV, kalbėta Šiaulių universiteto ir Nebraskos universiteto Omahoje tolesnio bendradarbiavimo perspektyvą.

Prof. R. Blairo paskaitos ir seminarai (gegužės 10–16 d.)

Gegužės 10 d. 16.30 val. Šiaulių universiteto I rūmų 510 a. paskaita viešojo valdymo studijų programos magistrantams „The role of governance in the policy process, citing specific theoretical frameworks“. Prof. R. Blairas daugiausia dėmesio skirs viešojo valdymo vaidmeniui kuriant ir įgyvendinant viešąją politiką JAV. Valdymas yra santykis tarp žmonių ir jų vyriausybės, o viešoji politika yra šių santykių rezultatas. Bus diskutuojami skirtingi viešojo valdymo vaidmenys politikos procese, analizuojamos teorinės koncepcijos.

Gegužės 14 d. 14 val. Šiaulių universiteto I rūmų 321 a. vyksiančios paskaitos tema – „Development of professional local government management, in particular the council-manager form of local government as a critical product of reforms in the US“. Profesorius iš JAV diskutuos apie profesionalios savivaldybės valdymo plėtrą, ypač savivaldybių tarybos vadovo formą kaip kritišką JAV reformų produktą ir tai, kaip ji paveikė profesionalų vietos valdymą visame pasaulyje.

Gegužės 15 d. 14 val. – paskaita–diskusija Šiaulių miesto savivaldybėje savivaldybių merams, jų pavaduotojams, administracijos direktoriams ir jų pavaduotojams, administracijos atstovams, viešojo administravimo srities tyrėjams „Profesionalus miestų valdymas bei įvairūs bendradarbiavimo mechanizmai, kuriuos naudoja viešieji subjektai regioninei plėtrai“.

Gegužės 16 d. 12 val. Šiaulių universiteto bibliotekoje 413 a. – vieša paskaita - RENET seminaras „The use of theoretical frameworks in the study of public administration“, skirta anglų kalba tyrėjams, vadybos ir ekonomikos krypties doktorantams, magistrams.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotraukoje: susitikimo su prof. T. Blairu Šiaulių universiteto rektorate akimirkos.
Grįžti