Naujienos iš XIX Lietuvių kalbos draugijos suvažiavimo

Balandžio 28 d. Vilniaus universitete surengtas XIX Lietuvių kalbos draugijos (LKD) suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir Šiaulių skyriaus atstovai, o pirmininkavo profesorės Giedrė Čepaitienė (Šiauliai) ir Irena Kruopienė (Vilnius).

Pirmiausia suvažiavimo dalyviai buvo pamaloninti eilėmis, skirtomis Lietuvai (skaitovas Juozas Šalkauskas).

Draugijos pirmininkė prof. Genovaitė Kačiuškienė pateikė išsamią LKD valdybos, tarybos ir LKD skyrių bei grupių 2018 m. veiklos ataskaitą. Suvažiavime aptartos kalbos tvarkybos aktualijos, lietuvių kalbos prestižo stiprinimo priemonės, kalbėta apie būsimus kalbos leidinius visuomenei (bus rašoma „Praktinė bendrinės lietuvių kalbos gramatika“, baigiama rengti Bendrinės kalbos normų informacinė bazė, rašybos, skyrybos leidiniai ir kt.), daug dėmesio skirta pasaulio lietuvių lingvistiniam švietimo, lietuvių kalbos dėstymo užsienyje klausimams ir visuomenės kalbinio švietimo problemoms Lietuvoje.

Šiemet prie 16 Lietuvių kalbos draugijos skyrių ir grupių prisijungė Kalbos tvarkytojų grupė (29 asmenys), o didžiausias išlieka LKD Šiaulių skyrius (pirmininkas – Algirdas Malakauskas, ŠU kalbos tvarkytojas).

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos informacija
Grįžti