Respublikinėje konferencijoje – Šiaulių universiteto mokslininkų ir pedagogų tyrimai lyderystės mokykloje tema

lyder 9

lyder 9
Balandžio 24 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinė teorinė praktinė konferencija „Lyderystė mokykloje – atsakingas veikimas kartu“, kurią surengti padėjo Šiaulių universiteto mokslininkai ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro specialistai. Konferencijoje dalyvavo per 120 pedagogų ir švietimo įstaigų specialistų iš Šiaulių miesto švietimo įstaigų, taip pat iš Šiaulių rajono, Tauragės, Pakruojo, Gargždų ir Klaipėdos.

lyder 12

lyder 12
Konferencijos plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Šiaulių universiteto Edukologijos instituto prof. Aušrinė Gumuliauskienė, kartu su Šiaulių Dainų mokyklos direktore Asta Vaičiūnienė parengusi pranešimą pagal atliktą tyrimą „Lyderystės raiškos dinamika bendrojo ugdymo mokykloje“, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorė dr. Laima Tomėnienė, kartu su Šiaulių universiteto specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programos IV kurso studente Fausta Verpečinskiene parengusi pranešimą „Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas įtraukiojo ugdymo kontekste“, Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenės narė, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos spcialinė pedagogė Jurgita Kerežienė („Tėvų vaidmuo ugdant vaiką lyderį“) ir Šiaulių Dainų progimnazijos laborantė Lina Pšelincevaitė („Pro Dainų progimnazijos langą“).

Vėliau trijose darbo grupėse vyko edukaciniai užsiėmimai, buvo pristatomi pranešimai.

lyder 4

lyder 4
Konferencijos dalyvius pasveikino Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė, pažymėjusi, jog lyderystė yra pagrindinė varomoji jėga, nuo kurios priklauso švietimo misija – sėkmingas ugdymas ir ugdymasis. „Smagu, kad lyderystės apraiškos aptinkamos daugelyje Šiaulių miesto mokyklų. Pasidalyta lyderystė yra labiau įsišaknijusi tose ugdymo įstaigose, kurios yra pasiekusios aukštesnį sąmoningumo lygį, kai kiekvienas jos narys supranta, kad organizacijos tikslas yra bendras visų tikslas. Tik tos mokyklos turės ateitį, kurių bendruomenės bus suvokusios, kas yra tikroji lyderystė, kiek ji yra pasidalyta kiekvienoje švietimo bendruomenėje“, – sakė E. Minkuvienė.

lyder 1

lyder 1

„Pedagogams tokios konferencijos yra naudingos, nes jose jie gali semtis naujų idėjų, jas realizuoti savo tiesioginėje profesinėje veikloje ir net už mokyklos ribų, todėl, kad šiandien mokytojų lyderių veikla neapsiriboja vien darbu klasėje, bet jų veikla išeina už jos ribų – į mokyklą, į mokinių gyvenamosios vietos bendruomenę. Taigi keistis idėjomis, gerosiomis praktikomis yra labai naudinga. Kitaip tariant, tai yra nuolatinis mokymasis. Mes su dabartine Dainų progimnazijos direktore Asta Vaičiūniene bendradarbiaujame nuo 2013 metų. Mes domimės lyderystės mokykloje idėja, atlikome daugybę tyrimų šia tema, todėl jau galime pateikti rezultatus ir išvadas apie pokyčius, kurie mūsų mokyklose įvyko per penkerius metus. Su rezultatais galės susipažinti pedagogų bendruomenė, taip pat jie netrukus turėtų būti paskelbti tarptautinėse duomenų bazėse ir moksliniuose žurnaluose“, – pažymėjo prof. A. Gumuliauskienė.

lyder 13

lyder 13
Dainų progimnazijos direktorės A. Vaičiūnienės nuomone, konferencija pavyko, nes ji sutraukė didelį būtį pedagogų iš visos Lietuvos. „Konferencijos tema parodo, jog lyderystės tema mokyklose gyva ir aktuali. Lyderis – tai žmogus, siekiantis organizacijos gerovės. Gerovė pati savaime neateis, todėl visų mūsų pranešimai, idėjos ir mintys ir skirtos švietimo srities tobulinimui ir stiprinimui“, – sveikindama konferencijos dalyvius kalbėjo A. Vaičiūnienė.

Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Irena Kazymirkienė teigia, kad tokios konferencijos Šiaulių Dainų progimnazijoje vyksta kiekvienais metais  jau keturiolika metų. „Šiais metais pedagogus sukvietėme ir į penkerius edukacinius užsiėmimus. Galime pasididžiuoti, jog išmaniosios lentos mūsų mokykloje naudojamos jau daugiau kaip aštuonerius metus, o 3D kainetas pas mus buvo įrengtas pats pirmasis visos Baltijos šalyse. Taigi mes turime įdirbį šioje srityje ir galime pasidalyti savo patirtimi. Pas mus yra taip pat trys robotikos kabinetai, kurių nėra kitose mokyklose. Manau, kad mūsų sukaupta patirtis bus naudinga ir kitų švietimo įstaigų pedagogams“, – teigia Dainų progimnazijos mokytoja I. Kazymirkienė.

Zenonas Ripinskis
Autoriaus nuot.
Grįžti