Ekonomikos katedros mokslinės veiklos kryptys

Mokslinių tyrimų kryptys:

    • Socialinių-ekonominių procesų modeliavimas gerovės užtikrinimo kontekste.
    • Finansinių sprendimų modeliavimas finansų sistemos tvarumo kontekste.

 


  

Ekonomikos katedros dėstytojų publikacijos (konferencijų medžiaga, tezės)

Ekonomikos katedros dėstytojų pranešimai tarptautinėse konferencijose užsienyje ir Lietuvoje