Katedros mokslinės veiklos kryptis - Socialinių procesų valdymas žinių visuomenėje.

 Mokslinių tyrimų temos:

  • Darni regionų raida.
  • Marketingo procesų valdymas ir vertinimas.
  • Finansinės veiklos ir investicijų valdymo sprendimai mikro-makro lygmeniu, fiskalinės politikos tendencijų tyrimai.
  • Organizacijos valdymo transformacija ir žmogiškųjų išteklių valdymas.
  • Organizacijų veiklos efektyvinimo socialiniai, psichologiniai aspektai. 
  • Geras valdymas vietos savivaldoje;
  • Regionų plėtros valdymas.

Dėstytojų mokslinių interesų sritys (siųsti)

 


 Katedros dėstytojų publikacijos (konferencijų medžiaga, tezės)

2019 m. publikacijos 

2018 m. publikacijos

2017 m. publikacijos

2016 m. publikacijos (I)

2016 m. publikacijos (II)

2015 m. publikacijos (I)

2015 m. publikacijos (II)

2014 m. publikacijos (I)

2014 m. publikacijos (II)

2013 m. publikacijos (I)

2013 publikacijos (II)

2012 m. publikacijos (I)

2012 m. publikacijos (II)

2011 m. publikacijos 


   Katedros dėstytojų pranešimai tarptautinėse konferencijose užsienyje ir Lietuvoje


2015 m. pranešimai

2014 m. pranešimai

2013 m. pranešimai

2012 m. pranešimai

2011 m. pranešimai