Dėstytojų, ekspertų, kultūros veikėjų vizitai Italijoje 2019 m.

Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija turi galimybę finansuoti trumpus dėstytojų, ekspertų ir kultūros veikėjų vizitus į Italiją 2019 m., suteikdama nustatyto dydžio paramą, skirtą viešnagės iki 8 dienų išlaidoms padengti.

Vizitų tikslas plėtoti intensyvesnius dvišalius kultūrinius ryšius abi šalis dominančiose srityse, tuo pačiu skatinant universitetų ir tyrimų centrų bendradarbiavimą. Tokie vizitai gali vykti, kai yra oficialus Italijoje universiteto ar kultūros įstaigos kvietimas pavieniam kandidatui lietuviui. Komandiruotė turi būti aktyvus kandidato dalyvavimas tyrimų projektuose, dirbtuvėse, paskaitose, seminaruose.

Konkursui teikiami šie dokumentai:

 • priimančios Italijos institucijos kvietimas ant firminio blanko su data ir parašu, kuriame turi būti nurodytos viešnagės datos;
 • Kviečiamojo asmens sutikimo laiškas ant firminio blanko su data ir parašu;
 • Kandidato gyvenimo aprašymas
 • Komandiruotės darbo planas
 • Pareiškėjo asmens dokumento kopija.

Dokumentai turi būti pateikti italų arba anglų kalba.

Dokumentai teikiami Italų kultūros institutui el. paštu iicvilnius@esteri.it iki 2019 m. rugsėjo 15 d. (bet ne vėliau kaip 60 dienų iki planuojamo vizito).

Atmintinė

 • Paraiškos su visais dokumentais turi būti atsiųstos į Italų kultūros institutą, likus bent 60 dienų iki suinteresuoto asmens vykimo į Italiją;
 • Nėra numatyta teikti paramą kelionės išlaidoms, jeigu ji viršija 8 dienas;
 • Parama bus teikiama tik toms dienoms, kai vyksta veikla, glaudžiai susijusi su vizito tikslais, ši nuostata netaikoma kelionės dienoms;
 • Pagal programą numatyta fiksuota ir visaapimanti paramos suma, t.y. 120 eurų į dieną pirmas 6 dienas ir 93 eurai į dieną už septintą ir aštuntą dieną, maksimali bendra sumas 906 eurai;
 • Galima parama bus išmokama grynaisiais pinigais tiesiogiai suinteresuotam asmeniui kompetentingoje finansų institucijoje, jam atvykus į Italiją;
 • 2019 m. lapkričio 15 d. yra galutinė data, iki kurios turi įvykti kelionės/komandiruotės į Italiją;
 • Per 15 dienų nuo komandiruotės Italijoje pabaigos suinteresuotas asmuo turės atsiųsti ataskaitą apie komandiruotę Italijos Užsienio reikalų ministerijai ir Italijos ambasadai;
 • Visi dokumentai turi būti pateikti italų arba anglų kalbomis;
 • Jeigu dėstytojas ar ekspertas, pakviestas į Italiją, atšaukia savo viešnagę arba pakeičia jos datas po to, kai paraišką dėl paramos patvirtina Italijos Užsienio reikalų ministerija, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Italijos ambasadą. Kandidatų, kurie praeityje atšaukė ar pakeitė savo vizitą apie tai nepranešdami, paraiškos nebus vertinamos;
 • Pirmenybė nagrinėjant paraiškas, bus teikiama kandidatams , kurie niekada nėra gavę šios paramos;
 • Ši parama skiriama tik etatiniams dėstytojams ar tyrėjams, todėl doktorantų paraiškos nebus priimamos.