Senate – klausimas dėl valstybės asignavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimams padidinti paskirstymo

senatas 19 03 03 3

senatas 19 03 03 3
Kovo 13 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje įvykusiame universiteto senato posėdyje buvo svarstyti du pagrindiniai klausimai – dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, panaudojimo ir dėl Šiaulių universiteto instituto direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo.

senatas 19 03 03 5

senatas 19 03 03 5
Posėdžio pradžioje Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto doc. dr. Virginijai Garbaliauskienei buvo įteiktas fizinių mokslų srities gamtos mokslų krypties docento pedagoginio vardo atestatas.

senatas 19 03 03 7

senatas 19 03 03 7
Klausimą dėl 2019 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, panaudojimo pristatė Šiaulių universiteto Finansų tarnybos vyriausioji ekonomistė dr. Dovilė Ruplienė. Anot vyriausiosios ekonomistės, 2019 m. sausio 20 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro nutarimu šalies universitetams buvo paskirstyti papildomi asignavimai dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui didinti, todėl reikia senato pritarimo šių asignavimų paskirstymo projektui. „Mūsų universitetui dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimams padidinti buvo skirta 219 tūkst. eurų. Ši suma yra trečdaliu mažesnė už 2018 metais skirtą sumą dėl to, jog sumažėjo studijų krepšelių, gautų už valstybės finansuojamus studentus, skaičius. Parengtame valstybės papildomų asignavimų paskirstymo projekte siūloma atlyginimus dėstytojams ir mokslo darbuotojams didinti vienodai – 0,5 BD (BD – 173 eurai) vienam etatui. Padidinimas netaikomas dėstytojams, mokslo darbuotojams, kitų tyrėjų atlyginimų dalims, kurios yra mokamos kaip valandinis, autorinis atlyginimas ir atlyginimas už projektinį darbą“, – akcentavo dr. D. Ruplienė.

senatas 19 03 03 4

senatas 19 03 03 4
Svarstant šį projektą buvo klausiama, ar į Edukologijos institutą perkelti meno kolektyvų vadovai yra prilyginami dėstytojams, ar ne? Pasak meno projektų koordinatoriaus Zenono Ripinskio, nėra teisinga, kai šių darbuotojų atlyginimai jau keleri metai nekyla motyvuojant, kad tai ne dėstytojai. „Apmaudžiausia yra tai, kad, kai nuo šių metų sausio mėnesio buvo keliami atlyginimai šalies kultūros darbuotojams, universitetuose dirbantiems kultūros darbuotojams atlyginimas taip pat nebuvo keliamas, motyvuojant tuo, kad tai yra ŠMSM institucijų darbuotojai“, – sakė Z. Ripinskis. Atsakydama į klausimą vyriausioji finansininkė D. Ruplienė teigė, jog jau antri metai iš eilės ŠMSM šios srities kultūros darbuotojams papildomų asignavimų nebeskiria, o iš dabar skirtų valstybės asignavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimams didinti kelti atlyginimus universitete dirbantiems kultūros darbuotojams negalima.

Balsavimu pateiktam projektui buvo pritarta.

senatas 19 03 03 9

senatas 19 03 03 9
Klausimą dėl Šiaulių universiteto instituto direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo pristatė laikinai einanti mokslo ir meno prorektoriaus pareigas prof. Diana Cibulskienė. Daugiausiai diskusijų buvo dėl pernelyg didelio institutų vadovų darbo krūvio ir atsakomybės apimties. Po pateikimo ir paaiškinimų dokumentui buvo pritarta.

Posėdžio pabaigoje buvo pristatyta senato 2018 m. veiklos ataskaita, kurią informatyviai pateikė senato pirmininko pavaduotoja prof. Skaidrė Žičkienė.

Kitas Šiaulių universiteto senato posėdis numatytas balandžio 17 d.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti